Skip to main content

NOW 2: (on)mogelijk om bonussen uit te betalen?

25 mei 2020

NOW 2: (on)mogelijk om bonussen uit te betalen?

Op vrijdag 22 mei 2020 hebben wij u al geïnformeerd over de NOW 2.0 (de verlenging van de NOW-regeling). In de media is wel aangegeven dat bedrijven die gebruik maken van de NOW 2.0 geen bonussen of dividend mogen uitkeren en geen eigen aandelen mogen inkopen. Dit ligt echter iets genuanceerder.

In de kamerbrief van 20 mei 2020 staat  dat voorkomen moet worden dat de ruimte die de NOW 2.0 biedt, door het bedrijf wordt benut om bonussen aan directie en bestuur uit te keren en winstuitkeringen te betalen of eigen aandelen in te kopen. Daarom dient een bedrijf of groep bij een beroep op de NOW geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen in te kopen over 2020. Dit moet bij aanvang verklaard worden.

Als voorwaarde wordt opgenomen dat dergelijke handelingen niet verricht mogen worden over 2020, tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Dit geldt ook voor andere ondernemingen en instellingen die niet via een aandeelhoudersvergadering werken, zoals coöperaties. Voor hen geldt dit tot en met de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. De voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019, aangezien de beslissingen daarover al genomen waren maar pas in 2020 tot uitbetaling zijn overgegaan.

Bij bonussen zal dit beperkt worden tot de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Het strekt zich niet uit tot het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt via bonussen. Dit betekent voor DGA’s/bestuurders en andere directieleden dat zij mogelijk slechts hun basisvergoeding ontvangen of hun gebruikelijk-loonregeling, vanwege het verbod om bonussen uit te keren. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan.

Deze verplichting geldt voorts alleen voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Over de hoogte van deze grens wordt de kamer binnenkort separaat geïnformeerd.

Er lijkt ten aanzien van de bonussen dus meer mogelijk dan vooraf werd gedacht. Heeft u hierover nog vragen, neem dan gerust contact op met een van onze specialisten.

Gepubliceerd op LinkedIn, 25 mei 2020

Nieuws & Kennis

Pascal WillemsWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2023!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenPascal WillemsPatricia Weijmans
6 juni 2023

Law Talk 76: Passende arbeid wordt bedongen arbeid volgens de CRvB

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEIn deze aflevering van Law Talk bespreken mr. Pascal Willems en mr. Patricia Weijmans de uitspraak van de Centrale Raad…
AlgemeenArbeidsrechtLeon Toonen
1 juni 2023

Wat te doen als werkgever in geval van melding grensoverschrijdend gedrag?!

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEDe aandacht voor en meldingen van grensoverschrijdend gedrag zijn toegenomen. Toch is er bij werkgevers nog veel onbekendheid hoe nu…