NOW 2.0: wat moet je weten?

22 mei 2020

NOW 2.0: wat moet je weten?

De NOW (‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid’) wordt verlengd met een periode van 3 maanden. Er kan door deze verlenging een tegemoetkoming voor de loonkosten over de periode juni, juli en augustus 2020 worden aangevraagd.

De aanvraag staat open voor zowel werkgevers die al eerder een aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW. Ongewijzigd zijn de percentages omzetverlies en tegemoetkoming in de loonsom. Nog steeds geldt dat werkgevers die te maken hebben met tenminste 20% verwacht omzetverlies bij het UWV een tegemoetkoming kunnen aanvragen ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom, gerelateerd aan het omzetverlies. Ook ongewijzigd is het voorschotbedrag dat wordt uitgekeerd: het UWV verstrekt wederom een voorschot van de tegemoetkoming van 80%.

De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Voor aanvragers die een tweede keer een beroep op de NOW doen kan niet gekozen worden. Voor hen geldt dat de omzetperiode moet aansluiten op de periode die in het eerste tijdvak is gekozen.

De NOW 2.0-regeling is, net als de overige verlengde en nieuwe regelingen, toegelicht in een Kamerbrief van 20 mei 2020.

Wijzigingen ten opzichte van NOW 1.0

NOW 2.0 kent een aantal in het oog springende wijzigingen. De meest in het oog springende wijzigingen zullen hierna worden besproken.

Vervallen ‘ontslagboete’

De wijziging die de afgelopen tijd de meeste aandacht heeft gekregen in de media is ongetwijfeld het ‘vervallen van het ontslagverbod’, of preciezer, het verdwijnen van de boete op (bedrijfseconomisch) ontslag.

Het doel van de NOW was en blijft om zoveel mogelijk banen te behouden. Volgens het kabinet is het echter niet in alle gevallen mogelijk om ontslagen te voorkomen en vanuit die realiteit, waarin bedrijven zich zullen moeten aanpassen aan de veranderde omstandigheden, is de ontslagboete afgeschaft.

Eigenlijk blijft de verplichting om geen bedrijfseconomische ontslagen bij het UWV aan te vragen gehandhaafd, maar de boete hierop verdwijnt. De hoogte van de correctie op de loonsom als gevolg van bedrijfseconomische ontslag via het UWV wordt voor NOW 2.0 namelijk verlaagd van 150% naar 100%. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen die in de periode van 1 juni tot en met 31 augustus 2020 worden ingediend. Door niet langer een boete op ontslag te stellen krijgen bedrijven de mogelijkheid om zich aan te passen aan de nieuwe economische realiteit.

De huidige ontslagregels blijven daarbij wel gewoon bestaan. Er geldt dus de normale ontslagbescherming voor de werknemers. De verplichtingen uit de Wet Melding Collectief ontslag (WMCO) blijven ook ongewijzigd van kracht. Werkgevers verklaren bij een nieuwe NOW-aanvraag dat zij zullen overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 werknemers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen.

Geen winstuitkering aan aandeelhouders en geen bonussen aan het bestuur/directie

In de verlenging van de NOW wordt als voorwaarde opgenomen dat het bedrijf over 2020 geen dividend of bonussen mag uitkeren, of eigen aandelen mag inkopen.

Deze voorwaarden gelden dus over 2020 tot en met de aandeelhoudersvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. De voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019, aangezien de beslissingen daarover al genomen waren, maar pas in 2020 tot betaling is overgegaan.

Bij bonussen wordt de restrictie beperkt tot bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie. Bonussen uitkeren aan het overige personeel mag dus wel. Dit betekent voor DGA’s/bestuurders en andere directieleden dat zij (mogelijk) slechts hun basisvergoeding ontvangen of hun gebruikelijk-loonregeling, vanwege het verbod om bonussen uit te keren. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan.

Er is in de Kamerbrief wel nog een nuancering opgenomen, namelijk dat deze verplichting alléén geldt voor bedrijven die een subsidiebedrag ontvangen waarvoor een accountantsverklaring is vereist. Dit zal gekoppeld worden aan het steunbedrag. Over de hoogte van deze grens zal door het kabinet binnenkort nog nader worden geïnformeerd. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt het drempelbedrag niet; zij moeten zich altijd aan deze verplichting houden.

Scholing

Een aanvullende voorwaarde die in de tweede subsidieperiode wordt opgenomen is een inspanningsverplichting voor werkgevers om werknemers te stimuleren bij of om te scholen. Er wordt door het kabinet budget vrijgemaakt om via het crisisprogramma ‘NL leert door’ mensen vanaf 1 juli 2020 kosteloos van online scholing en ontwikkeladviezen gebruik te laten maken om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie.

Seizoenswerk

Om seizoensbedrijven tegemoet te komen wordt een wijziging aangebracht in het eerste subsidievak van de NOW. Daarnaast geldt dat de maand maart (peildatum 15 mei) – in plaats van januari – zal gaan gelden als referentiemaand voor de loonsom.

Openstelling voor aanvragen tweede tijdvak

Er wordt naar gestreefd om de aanvragen voor het tweede tijdvak open te stellen per 6 juli 2020. Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Leon Toonen

Advocaat bij WVO Advocaten

Gepubliceerd op LinkedIn, 22 mei 2020

Nieuws & Kennis

Workshops en opleidingen
18 januari 2020

Vooraankondiging: Event WOR

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVE Begin juni heeft een groep deskundigen vanuit de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) en de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland…
ArbeidsrechtLeon Toonen
29 mei 2020

De terrassen gaan weer open! Tijd voor een bijdrage over de “cocktail” van ontslaggronden (‘i-grond’)

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEMet de WWZ werden per juli 2015 de acht 'redelijke ontslaggronden' geïntroduceerd. Eenzijdig ontslag was daardoor alleen nog mogelijk als…
ArbeidsrechtGezondheidsrechtZiekte en verzuim
28 mei 2020

Bedrijfsartsen buiten spel gezet bij corona-aanpak (en misschien ook daarna?)

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEBedrijfsartsen buiten spel gezet bij corona-aanpak (en misschien ook daarna?)   De NVAB heeft op 27 mei jl. op haar…