Skip to main content

Ow nooo! Een vso!

17 november 2022

De laatste tijd klinken er weer meer geluiden dat bedrijven voor het eerst in langere tijd meer personeel ontslaan. Bij het UWV kwamen bijvoorbeeld in de maand oktober 1463 ontslagaanvragen binnen, het hoogste aantal sinds maart 2021. Dit geldt natuurlijk nog lang niet voor alle branches en de krapte op de arbeidsmarkt is nog steeds groot. Maar de werkloosheid loopt wat op en de onzekerheid is toegenomen.

Hoe gaat ontslag onder de WWZ (Wet werk en zekerheid) en de WAB (Wet arbeidsmarkt in balans) in zijn werk? Als een werkgever een arbeidsovereenkomst wil beëindigen dan kan dat eenzijdig via het UWV of de kantonrechter. Een werkgever kan daarbij niet meer kiezen of hij een ontslagzaak aanhangig maakt bij het UWV of bij de kantonrechter. De ontslaggrond bepaalt de route. Kort gezegd geldt bij bedrijfseconomisch of -organisatorisch ontslag en bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, de route van het UWV. Bij ontslag wegens ‘persoonlijke redenen’ geldt de route van de kantonrechter.

Vaak komt het niet tot een dergelijke procedure. Dat komt omdat een arbeidsovereenkomst ook ’tweezijdig’, in goed onderling overleg dus, kan worden beëindigd. We noemen dat een beëindiging met wederzijds goedvinden; werkgever en werknemer maken in dat geval afspraken over beëindiging van het dienstverband en die afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Vaak ook beëindigingsovereenkomst genoemd. Los van de mogelijkheid om een vaststellingsovereenkomst te sluiten kent de wet ook de mogelijkheid voor een werkgever om op te zeggen met schriftelijke instemming van de werknemer. Dit komt in de praktijk echter niet veel voor.

Verreweg de meeste ontslagen – zo’n 90% – worden in onderling overleg tussen werkgever en werknemer geregeld. Dus door middel van een vaststellingsovereenkomst. Krijg je nu als werknemer een vaststellingsovereenkomst, kortweg aangeduid als ‘vso’, voorgelegd? Dan is het belangrijk om deze juridisch te laten toetsen. Niet alleen om bijvoorbeeld uitkeringsrechten veilig te stellen, maar ook om te beoordelen of de beëindigingsvoorwaarden redelijk zijn. Vaak is het eerste voorstel niet ook het eindvoorstel en is onderhandeling mogelijk.

Wij zijn onder andere gespecialiseerd in ontslagrecht en begrijpen dat je met veel vragen zit. Om hierbij te helpen hebben wij de VSO Checker ontwikkeld.

Het werkt simpel; vul via de VSO Checker het formulier in en upload de vaststellingsovereenkomst die je hebt gekregen en je arbeidsovereenkomst en loonstrook. Dezelfde of uiterlijk de volgende dag nemen wij contact met je op om je eerste vragen en de mogelijkheden te bespreken. Simpel!

Gepubliceerd op LinkedIn, 17 november 2022

Nieuws & Kennis

Pascal WillemsWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2023!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenPascal WillemsPatricia Weijmans
6 juni 2023

Law Talk 76: Passende arbeid wordt bedongen arbeid volgens de CRvB

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEIn deze aflevering van Law Talk bespreken mr. Pascal Willems en mr. Patricia Weijmans de uitspraak van de Centrale Raad…
AlgemeenArbeidsrechtLeon Toonen
1 juni 2023

Wat te doen als werkgever in geval van melding grensoverschrijdend gedrag?!

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEDe aandacht voor en meldingen van grensoverschrijdend gedrag zijn toegenomen. Toch is er bij werkgevers nog veel onbekendheid hoe nu…