Skip to main content

Wetsvoorstel wet Franchise

Wetsvoorstel wet Franchise

Op 11 februari 2020 is de Wet Franchise als wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd. In Nederland zijn ongeveer 870 franchiseformules actief, met ruim 34.200 franchisevestigingen. Franchiseondernemingen verschaffen werk aan ruim 375.000 mensen. De franchisesector is dan ook van aanzienlijk belang voor de Nederlandse economie. Met het wetsvoorstel wordt beoogd een bijzondere regeling in het leven te roepen voor de franchiseovereenkomst.

Patricia Weijmans
Advocaat bij WVO Advocaten B.V.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail