Skip to main content

Wat moeten werkgevers weten over de Wet bescherming klokkenluiders?

26 januari 2023

Op 24 januari 2023 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de Wet bescherming klokkenluiders aangenomen. Deze wet zal de Wet Huis voor klokkenluiders gaan vervangen. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe wet in werking zal treden.

Lees hier wat werkgevers op hoofdlijnen moeten weten over deze nieuwe wet.

Wijzigingen Wet bescherming klokkenluiders

Met de Wet bescherming klokkenluiders wijzigt onder andere het volgende:

  • Er gelden straks strengere eisen voor de interne meldprocedure (met betrekking tot termijnen, de wijze van melding en de registratie van meldingen);
  • Een vermeende misstand kan gemeld worden door iedereen die met een organisatie te maken heeft (dus bijvoorbeeld ook door sollicitanten, ZZP’ers of leveranciers);
  • Het benadelingsverbod wordt uitgebreid en bij vermeende benadeling na een melding verschuift de bewijslast van de werknemer naar de werkgever;
  • Zwijgbedingen voor klokkenluiders zijn nietig;
  • Een misstand hoeft niet langer intern gemeld te worden. Klokkenluiders kunnen ook meteen een melding doen bij de bevoegde autoriteiten (zoals het Huis voor klokkenluiders, de AP of de AFM);
  • Momenteel heeft alleen de ondernemingsraad instemmingsrecht voor wat betreft het wijzigen, vaststellen of intrekken van een interne meldregeling. Met de nieuwe wet heeft ook de personeelsvertegenwoordiging een instemmingsrecht. En is er geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging, dan heeft de werkgever bij de vaststelling van de interne meldregeling de instemming van meer dan de helft van de werknemers nodig, tenzij de regeling inhoudelijk al is geregeld in een cao.

Actie vereist!

Zodra de nieuwe wet in werking treedt, dienen werkgevers te voldoen aan de nieuwe regels.

Bent u een werkgever, heeft u 50 werknemers of meer in dienst en heeft u nog geen procedure vastgesteld voor het melden van een vermoeden van een misstand binnen uw organisatie of dient deze naar aanleiding van de wetswijzigingen te worden aangepast? Neem dan contact met ons op, wij helpen u graag bij opstellen dan wel wijzigen van uw klokkenluidersregeling.

Binnenkort zullen wij ook in een LawTalk aandacht besteden aan de Wet bescherming klokkenluiders en welke verplichtingen deze wet concreet aan werkgevers oplegt.

Gepubliceerd op LinkedIn, 26 januari 2023

Nieuws & Kennis

Pascal WillemsWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2023!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtMarieke Hulstijn-Botter
16 maart 2023

Mijn werknemer is ziek, hoeveel loon moet ik betalen?

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEWij krijgen geregeld vragen over het loon dat moet worden betaald tijdens arbeidsongeschiktheid. Welk loon tijdens arbeidsongeschiktheid moet worden doorbetaald,…
AlgemeenPascal WillemsPatricia Weijmans
14 maart 2023

Law Talk 66: Rechtbank heeft medelijden met UWV

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEIn deze aflevering van Law Talk bespreken mr. Pascal Willems en mr. Patricia Weijmans de uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant…