Skip to main content

Wanneer is een ontslag op staande voet nog onverwijld?

3 november 2022

Het antwoord op deze vraag hangt af van de omstandigheden van het geval. Dat ‘onverwijld’ niet (altijd) betekent ‘onmiddellijk’, blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland.

De werknemer die in deze kwestie door zijn werkgever op staande voet werd ontslagen, was werkzaam als leidinggevende en had zich schuldig gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. De meldingen die de werkgever over de werknemer had ontvangen betroffen onder andere het verspreiden van pornografisch c.q. seksueel getinte en/of denigrerende foto’s en filmpjes, intimidatie en pesten, manipulatief gedrag en het overmatig bespreken van het privéleven tijdens werktijd. Daarnaast werd geklaagd over de represaillemaatregelen die de werknemer nam wanneer hij op zijn gedrag werd aangesproken.

Op 8 oktober 2021 is de werknemer door de werkgever op non-actief gesteld en is hij tegelijkertijd uitgenodigd voor een gesprek om zijn zienswijze te geven over de meldingen. Vervolgens heeft de werkgever door een gespecialiseerd onderzoekbureau een onderzoek laten uitvoeren op basis van de ontvangen meldingen. Het onderzoek van dit onderzoeksbureau heeft tweeënhalve maand in beslag genomen. Op 14 januari 2022 is het eindrapport door het onderzoeksbureau aan de werkgever verstrekt. De uitkomst van het onderzoek sprak niet in het voordeel van de werknemer. De werkgever heeft hierop na intern beraad de werknemer op 31 januari 2022 op staande voet ontslagen.

Tussen de meldingen van de werknemers, de op non-actiefstelling en het uiteindelijke ontslag op staande voet heeft (relatief) veel tijd gezeten. Desalniettemin oordeelt de kantonrechter dat de werkgever voldoende voortvarend heeft gehandeld. De kantonrechter is van oordeel dat het onderzoek van het onderzoeksbureau niet te lang heeft geduurd. En ook de periode tussen de ontvangst van het eindrapport van het onderzoeksbureau en het ontslag op staande voet is in dit geval niet te lang, aldus de kantonrechter. De tijdsduur past bij de ernst van de verwijten die aan het adres van de werknemer zijn gemaakt, de gevoeligheid van kwesties rond grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, de beschadiging die onzorgvuldig handelen voor de werknemer zou kunnen meebrengen en de noodzaak om ook rekening te houden met de positie van de slachtoffers. Ook het feit dat de werkgever een internationaal concern betrof en dat de situatie van de werknemer en de besluitvorming over zijn positie ook internationaal heeft plaatsgevonden, speelt mee.

Onverwijld betekent dus niet altijd onmiddellijk. Een werkgever heeft enige tijdsruimte (bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar de juistheid van het vermoeden, om deskundig advies in te winnen of om het tot ontslag bevoegde orgaan bijeen te roepen) alvorens tot het ontslag op staande voet over te gaan. Wel moet daarbij met de nodige voortvarendheid worden gehandeld. Uiteraard kunnen wij u hierover in voortkomend geval adviseren.

Gepubliceerd op LinkedIn, 3 november 2022

Nieuws & Kennis

AlgemeenWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2024!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtPascal WillemsSociale zekerheid
16 april 2024

Law Talk 95: Special met Natascha Schenk: over jobcarving en de verplichting om een passende functie te creëren

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEIn deze aflevering van Law Talk gaan mr. Pascal Willems en "special guest" mr. Natascha Schenk in op de vraag…
AlgemeenArbeidsrechtSamantha Kranenburg
12 april 2024

Dilemma vrijdag 😎

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEW𝐞𝐫𝐤𝐧𝐞𝐦𝐞𝐫 𝐰𝐞𝐫𝐤𝐭 𝐨𝐩 𝐞𝐞𝐧 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐦𝐞𝐭 𝐣𝐨𝐧𝐠𝐞 𝐤𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞𝐧. 𝐄𝐞𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐞𝐩𝐭 𝐭𝐞𝐠𝐞𝐧 𝐡𝐚𝐚𝐫 𝐚𝐚𝐧 𝐰𝐚𝐚𝐫𝐝𝐨𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐰𝐞𝐫𝐤𝐧𝐞𝐦𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐭𝐬𝐞𝐥 𝐡𝐞𝐞𝐟𝐭. 𝐇𝐚𝐝…