Waar moet een bezwaarschrift aan voldoen?

De overheid kan besluiten nemen. Zo kan een gemeente besluiten om geen omgevingsvergunning toe te kennen. Het UWV kan bepalen dat er geen uitkering wordt toegekend. Enzovoorts.

De gevolgen van deze besluiten kunnen voor de burger heel groot zijn. Wat kun je tegen een besluit doen?

Belanghebbenden van een besluit kunnen hiertegen bezwaar maken. Het maken van bezwaar geschiedt door het indienen van een bezwaarschrift. Welke eisen worden aan een bezwaarschrift gesteld?

Deze eisen zijn in de wet geregeld. In de eerste plaats moet een bezwaarschrift worden ondertekend. Daarnaast bevat een bezwaarschrift ten minste:

– de naam en het adres van de indiener;
– de dagtekening;
– een omschrijving van het besluit (waartegen het bezwaar is gericht);
– de gronden van het bezwaar (de redenen waarom de indiener het niet eens is met het besluit)

Wat gebeurt er als het bezwaarschrift niet aan de eisen voldoet?

In dat geval kan het bezwaar niet-ontvankelijk worden verklaard. Het bezwaar wordt dan niet behandeld. Wel geldt er nog een ‘vangnet’. Als een bezwaarschrift niet aan de eisen voldoet, dan moet de overheid eerst de indiener hiervan op de hoogte stellen. De indiener krijgt dan de gelegenheid om dit verzuim te herstellen.

Een belanghebbende kan dus bezwaar maken tegen een overheidsbesluit. Wat nu als de overheid twijfelt of een ontvangen geschrift daadwerkelijk een bezwaarschrift is?

De rechtbank Midden-Nederland heeft hierover onlangs een uitspraak gedaan. Bovengenoemde ontvankelijkheidseisen zijn daarvoor niet bepalend, maar de bewoordingen en strekking van het geschrift, aldus de rechtbank. Als hierover onduidelijk bij de overheid bestaat, dan is de overheid vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid verplicht om uitsluitsel bij de indiener te verkrijgen over de aard van dit binnengekomen stuk.

Het is natuurlijk beter om hierover geen twijfel te laten bestaan en geen onnodig risico te lopen.

Twijfel je toch over een bezwaarschrift, neem dan contact met WVO Advocaten op!

Gepubliceerd op LinkedIn op 24 maart 2021

Nieuws & Kennis

Workshops en opleidingen
6 oktober 2021

Binnenkort beschikbaar

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVE  
AlgemeenArbeidsrechtMarieke Hulstijn-Botter
18 oktober 2021

Betaald ouderschapsverlof voor ouders in 2022

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVETijdens ons WVO event op 5 oktober jl. hebben wij onze aanwezige relaties al kort bericht over de Wet betaald…
AlgemeenArbeidsrechtLeon Toonen
15 oktober 2021

Mag een werkgever van een werknemer verlangen om te re-integreren op andere dagen dan de gebruikelijke werkdagen?

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEIn een recent kort geding moest het Hof Den Bosch antwoord geven op deze vraag. De werkneemster werkte op basis…