Skip to main content

Verzekeringsarts wordt manager!

14 april 2021

Op 9 april jl. heeft minister Koolmees een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de toekomst van het sociaal-medisch beoordelen. Opvallende mededeling: de verzekeringsartsen van het UWV worden managers!

Ingrijpen onvermijdelijk

De minister geeft aan dat als er niets verandert, de voorraad aan WIA beoordelingen in 2027 zal zijn opgelopen naar 150.000. Ter vergelijking: momenteel zijn dat er “slechts” 37.000. De oplopende voorraden leggen een druk op het UWV en zijn nadelig voor werkgevers en uitkeringsgerechtigden. Er moet dus wat gebeuren. Daarvoor heeft minister Koolmees een interessant plan: de verzekeringsarts wordt manager!

Regiemodel

De minister geeft aan dat, op basis van succesvolle experimenten bij twee UWV locaties, hij voornemens is om de rol en het takenpakket van verzekeringsartsen te wijzigen. Waar de focus bij verzekeringsartsen nu nog bij het uitvoeren van sociaal-medische beoordelingen ligt, worden zij binnenkort “… regisseur van het gehele proces dat uitkering rechtigden in de Ziektewet of de WIA bij UWV doorloopt. De verzekeringsartsen krijgen daarbij ondersteuning van een multidisciplinair team van professionals, met onder andere arbeidsdeskundigen, sociaal-medisch verpleegkundigen, procesbegeleiders en medisch secretaresses.“ Ook worden de verzekeringsartsen verantwoordelijk voor een goede verbinding met bijvoorbeeld huisartsen, bedrijfsartsen en medisch specialisten.

De minister verwacht dat met de invoering van het regiemodel beter wordt aangesloten bij wensen en behoeften van uitkeringsgerechtigden, het werkplezier bij verzekeringsartsen en andere professionals zal toenemen en de capaciteit in de beoordeling en begeleiding van uitkeringsgerechtigden zal toenemen.

Wijziging taak en rol

De invoering van het regiemodel voor verzekeringsartsen zal naar mijn mening een behoorlijke impact hebben. Verzekeringsartsen moeten ineens een multidisciplinair team gaan aansturen, daar waar ze eerder alleen verantwoordelijk waren voor hun eigen werk als beoordelaar. Daar waar in de Arbo branche al langere tijd door bedrijfsartsen wordt samengewerkt in de vorm van taakdelegatie, hebben verzekeringsartsen daar veel minder ervaring mee. Bovendien is gebleken dat niet elke bedrijfsarts ook beschikt over de competenties om als manager te functioneren, en mijn verwachting is dat dat ook voor een deel van de verzekeringsartsen zal gelden. De vraag is dus hoe om te gaan met verzekeringsartsen die niet een multidisciplinair team kunnen of willen aansturen. Het voorstel betreft immers een eenzijdige wijziging van het takenpakket van de verzekeringsartsen en het is maar de vraag of dat juridisch afgedwongen kan worden. En of het ook echt zo is, zoals de minister aangeeft, dat het werkplezier bij de verzekeringsartsen zal toenemen of juist tot een verdere uitstroom zal leiden. Ook is niet duidelijk in hoeverre deze nieuwe werkwijze gevolgen heeft voor de rechtszekerheid van betrokkenen en de kwaliteit van de sociaal medische beoordelingen.

Niet genoeg

De minister geeft overigens ook aan dat de voorgenomen maatregelen, ook als die succesvol worden ingevoerd, niet voldoende zijn om de te verwachten tekorten weg te nemen. Er zijn dus nog meer maatregelen nodig. Dat er dus (grote) structurele wijzigingen aan zitten te komen is wel duidelijk, maar het is maar de vraag of dit plan van de minister wel de juiste weg is.

Gepubliceerd op LinkedIn op 14 april 2021

Nieuws & Kennis

Pascal WillemsWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2023!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenPascal WillemsPatricia Weijmans
6 juni 2023

Law Talk 76: Passende arbeid wordt bedongen arbeid volgens de CRvB

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEIn deze aflevering van Law Talk bespreken mr. Pascal Willems en mr. Patricia Weijmans de uitspraak van de Centrale Raad…
AlgemeenArbeidsrechtLeon Toonen
1 juni 2023

Wat te doen als werkgever in geval van melding grensoverschrijdend gedrag?!

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEDe aandacht voor en meldingen van grensoverschrijdend gedrag zijn toegenomen. Toch is er bij werkgevers nog veel onbekendheid hoe nu…