Skip to main content

Tuchtrecht: Aan welke eisen moet een spreekuurrapportage voldoen?

10 augustus 2020

In een recente uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg, in welke zaak wij de arts bijstonden, zet het Centraal Tuchtcollege nog eens op een rij aan welke criteria een spreekuurrapportage naar de geldende vaste jurisprudentie dient te voldoen.

In deze kwestie was, kort gezegd, sprake van het volgende. Klager meldde zich na ziekmelding bij verweerder op het spreekuur. Verweerder was werkzaam bij een arbodienst als arts (onder supervisie van een bedrijfsarts). Verweerder constateerde dat geen sprake was van arbeidsongeschiktheid, maar van een verstoorde arbeidsverhouding en heeft een advies opgesteld. Klager verwijt verweerder dat hij de werkzaamheden van een bedrijfsarts heeft uitgevoerd terwijl hij geen bedrijfsarts is, dat hij zich niet aan de relevante richtlijnen heeft gehouden en dat hij heeft verzuimd klager op de mogelijkheid van een second opinion te wijzen. Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Zwolle heeft de klacht afgewezen.

Het Centraal Tuchtcollege formuleert in haar uitspraak de volgende criteria waaraan een spreekuurrapportage dient te voldoen:

  1. Het rapport vermeldt de feiten, omstandigheden en bevindingen waarop het berust;
  2. Het rapport geeft blijk van een geschikte methode van onderzoek om de voorgelegde vraagstelling te beantwoorden;
  3. In het rapport wordt op inzichtelijke en consistente wijze uiteengezet op welke gronden de conclusies van het rapport steunen;
  4. Het rapport vermeldt de bronnen waarop het berust, daaronder begrepen de gebruikte literatuur en de geconsulteerde personen;
  5. De rapporteur blijft binnen de grenzen van zijn deskundigheid.

Het Centraal Tuchtcollege geeft aan ten volle te toetsen of het onderzoek door de rapporteur uit het oogpunt van vakkundigheid en zorgvuldigheid de tuchtrechtelijke toets der kritiek kan doorstaan. Ten aanzien van de conclusie van de rapportage wordt beoordeeld of de rapporteur in redelijkheid tot zijn conclusie heeft kunnen komen. De door de arts in deze kwestie opgestelde rapportage kon beide toetsen doorstaan.

Vervolgens worden alle klachtonderdelen door het Centraal Tuchtcollege afgewezen. De behandeling van de zaak in beroep heeft het Centraal Tuchtcollege geen aanleiding gegeven tot de vaststelling van andere feiten of tot andere beschouwingen en beslissingen dan die van het Regionaal Tuchtcollege. Het Centraal Tuchtcollege verwerpt het beroep van klager.

Gepubliceerd op LinkedIn, 10 augustus 2020

Nieuws & Kennis

AlgemeenWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2024!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtJanna van der Kamp
30 november 2023

Minister Van Gennip ingehaald door de rechtspraak!

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEDagloon-perikelen… In Nederland wordt voor het berekenen van bijvoorbeeld een WW-uitkering gekeken naar je persoonlijke dagloon. Het dagloon is -…
AlgemeenAnnemarie BusseArbeidsrechtPascal WillemsZiekte en verzuim
28 november 2023

Law Talk 90: Op vakantie tijdens ziekte kost geen vakantiedagen?

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEIn deze aflevering van Law Talk bespreken mr. Pascal Willems en mr. Annemarie Busse de uitspraak van de Hoge Raad…