Skip to main content

Toch compensatie transitievergoeding dienstverbanden die vóór 1 juli 2015 slapend zijn geworden?

3 april 2020

De website van het UWV en de website van de Rijksoverheid vermelden dat er geen compensatie mogelijk is als het einde van de periode van twee jaar ziekte vóór 1 juli 2015 ligt. De kantonrechter Zwolle heeft nu geoordeeld dat het moment van aanvang van ‘slapen’ niet bepalend moet zijn voor het verkrijgen van compensatie van de transitievergoeding. Zelfs als het dienstverband slapend is geworden vóór 1 juli 2015, zou een werkgever ‘gewoon’ recht moeten hebben op compensatie als bedoeld in artikel 7:673e BW.

Volgens de kantonrechter doet het er vermoedelijk niet toe op welke moment het dienstverband slapend is geworden. De wetsgeschiedenis geeft daarvoor onvoldoende aanknopingspunten. Als een dienstverband voor 1 juli 2015 slapend is geworden en vervolgens wegens langdurige arbeidsongeschiktheid op of na 1 juli 2015 wordt beëindigd, heeft de werknemer (in beginsel) recht op een transitievergoeding en de werkgever recht op compensatie binnen de grenzen van artikel 6:673e BW. Toch houdt de kantonrechter nog een slag om de arm. Voorzichtigheid is geboden omdat voornoemde website letterlijk noemt: ‘Lag het einde van de periode van twee jaar ziekte al vóór 1 juli 2015? Dan is geen compensatie mogelijk’. De kantonrechter overweegt hierover het volgende: ‘Onduidelijk is of dit echt de wil van de wetgever is, of dat een ijverige rijksambtenaar gemeend heeft dat deze voorlichting correct is‘.

Hoe gaat dit nu verder? Niet de civiele rechter, maar de bestuursrechter zal – na een afgewezen aanvraag om compensatie door een werkgever – moeten oordelen of in dit geval recht bestaat op compensatie. Als dat het geval is, dan zullen werkgevers dus ook gehouden zijn om slapende dienstverbanden van voor 1 juli 2015 te beëindigen (met betaling van een transitievergoeding) als de werknemer daarom verzoekt. Alleen een werkgever die gecompenseerd wordt is immers gehouden tot beëindiging van een slapend dienstverband met betaling van een transitievergoeding. Wordt vervolgd!

Leon Toonen

Advocaat bij WVO Advocaten

Gepubliceerd op LinkedIn, 3 april 2020

Nieuws & Kennis

AlgemeenWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2024!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtRogier Kingma
22 februari 2024

Het concurrentiebeding, wederom een voorbeeld van hoe het niet moet

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHet blijft een relevant onderwerp: het concurrentiebeding. Veel werkgevers hebben een (gerechtvaardigd) belang bij dit beding. Anderzijds kan een dergelijk…
AlgemeenArbeidsrechtLeon ToonenZiekte en verzuim
15 februari 2024

Wat moet je als werkgever doen als werknemer aangeeft (vermoeidheids- of gezondheids)klachten te hebben maar zich nog niet heeft ziekgemeld?

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEUit een recent gepubliceerde uitspraak van de kantonrechter Breda volgt maar weer eens de zorgplicht die een werkgever heeft voor…