Skip to main content

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Minister Koolmees heeft op 24 maart jl. Kamervragen over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) beantwoord. De NOW-regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 en heeft de regeling Werktijdverkorting vervangen. De uitgewerkte NOW-regeling zal op korte termijn worden gepubliceerd. In de tussentijd geven de antwoorden op de Kamervragen al de nodige inzichten over de inhoud van de regeling: download hier de Brief Kamervragen.

De NOW vervangt de Werktijdverkorting omdat het kabinet meer werkgevers tegemoet wil komen en dit sneller wil doen dan binnen de ingetrokken Werktijdverkorting het geval was. Werkgevers kunnen onder de NOW een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten, en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen. Bij de Werktijdverkorting werd de werkgever achteraf pas gecompenseerd.

Het aanvraagproces is door loskoppeling van de Werktijdverkorting en WW sterk vereenvoudigd, en er worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd. Daarnaast wordt in plaats van werkvermindering omzetverlies als criterium gebruikt. En om werkgevers snel duidelijkheid en zekerheid te bieden, hoeft onder de NOW-regeling niet te worden aangetoond in welke mate de buitengewone omstandigheden hebben bijgedragen tot het omzetverlies

Voorschot van 80%

De snelheid waarmee bedrijven en werkgevers geld krijgen is één van de belangrijkste elementen die meegenomen worden bij de vormgeving van de nieuwe regeling. UWV zal op basis van de aanvraag een voorschot van de tegemoetkoming (in elk geval 80% van het bedrag) verstrekken. Op die manier beschikken werkgevers zo snel mogelijk over het geld om de loonkosten te voldoen. Achteraf wordt vastgesteld wat het daadwerkelijke verlies in omzet is geweest en wordt definitief afgerekend. De uiteindelijke hoogt van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.

2 x 3 maanden

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

NOW geldt óók voor bijvoorbeeld uitzendwerknemers, oproepkrachten en payrollkrachten

De nieuwe subsidieregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk bijvoorbeeld aan werknemers met een oproepcontract of een flexibel contract, voor zover zij in dienst blijven gedurende de aanvraagperiode. Werkgevers kunnen dus ook werknemers met flexibele contracten met behulp van de tegemoetkoming in de loonkosten in dienst houden. Ditzelfde geldt voor uitzendbureaus die uitzendkrachten in dienst hebben en houden. Het kabinet doet dan ook nadrukkelijk een oproep aan bedrijven om deze mensen in dienst te houden.

De NOW-regeling is verder ook van toepassing op de loonkosten voor uitzendkrachten, met of zonder uitzendbeding. De uitzendwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft. Voor uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Als de uitzendkracht door de opdrachtgever is ‘teruggestuurd’ en het uitzendbeding is ingeroepen, kan het uitzendbureau de uitzendkracht een tijdelijk contract voor de duur van de tegemoetkoming aanbieden.

Ook is de NOW-regeling van toepassing op de loonkosten voor payrollkrachten. De payrollwerkgever kan via de NOW een tegemoetkoming aanvragen en wordt gecompenseerd voor de loonkosten voor mensen die hij nog in dienst heeft. Voor payrollwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Ingeleend personeel telt niet mee in de loonsom van het bedrijf waar de werkzaamheden worden verricht.

Tot slot

Na het weekend zullen de meeste noodloketten voor maatregelen vanwege de coronacrisis opengaan. De details over de verschillende regelingen worden ieder moment verwacht.

Een aanvraag voor NOW kan nu nog niet worden ingediend. De precieze datum waarop dit kan wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. Voor de periode waarover tegemoetkoming kan worden aangevraagd maakt dit dus niet uit; omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling. Het UWV heeft voor verwerking van de aanvraag een aangifte loonheffing nodig. De Kamer van Koophandel adviseert daarom tijdig de aangifte naar de Belastingdienst te versturen.

Leon Toonen
Advocaat bij WVO Advocaten B.V.

AlgemeenArbeidsrechtSamantha Kranenburg
14 juni 2024

Dilemma Vrijdag 😎

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVE𝐒𝐭𝐞𝐥: 𝐣𝐞 𝐛𝐞𝐧𝐭 𝐞𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐮𝐫𝐫𝐞𝐧𝐭𝐢𝐞𝐛𝐞𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐨𝐯𝐞𝐫𝐞𝐞𝐧𝐠𝐞𝐤𝐨𝐦𝐞𝐧 𝐦𝐞𝐭 𝐣𝐨𝐮𝐰 𝐰𝐞𝐫𝐤𝐧𝐞𝐦𝐞𝐫𝐬. 𝐌𝐞𝐭 𝐰𝐞𝐫𝐤𝐧𝐞𝐦𝐞𝐫 1 𝐞𝐧 2 𝐦𝐚𝐚𝐤 𝐣𝐞 𝐚𝐟𝐬𝐩𝐫𝐚𝐤𝐞𝐧 𝐳𝐨𝐝𝐚𝐭 𝐳𝐞 𝐭𝐨𝐜𝐡…