Thuiswerken monitoren: mag dat zomaar?

Al ruim een jaar wordt er volop thuisgewerkt. Begrijpelijk is dat een werkgever wel graag inzicht heeft in het werk dat nu ‘buiten het zicht’ thuis wordt gedaan. Wie doet wat, wie heeft het ontzettend druk of juist rustig, waar moet worden geholpen of bijgesprongen, allemaal vragen waar een werkgever graag antwoord op wil hebben in het belang van de organisatie, maar ook in het belang van de medewerkers. Maar, mag je als werkgever daarom onbeperkt ‘meekijken’ als jouw medewerker thuiswerkt, bijvoorbeeld door software te gebruiken waarmee toetsaanslagen, e-mailverkeer en/of internetgebruik van werknemers wordt geregistreerd?

Het antwoord laat zich misschien wel raden: nee dit mag niet zomaar. Een medewerker heeft zowel op de werkvloer, maar ook (of juist) tijdens thuiswerken recht op privacy. Maar, enige controle is natuurlijk wel toegestaan. Minister Koolmees verwoorde het op 31 mei jl. in zijn reactie op Kamervragen over ‘meegluren tijdens thuiswerken’ als volgt: “Vertrouwen tussen werkgever en werknemer is de basis voor een goede arbeidsrelatie. Het is in sommige gevallen toegestaan om werknemers te controleren, maar hieraan zijn wel strikte voorwaarden gesteld om de privacy van werknemers te waarborgen. Zo moet de werkgever goed beargumenteren waarom het noodzakelijk is om werknemers te controleren. De werkgever moet ook beargumenteren waarom het bedrijfsbelang zwaarder weegt dan het belang van de werknemer, namelijk het recht op privacy. Ook dient de werkgever de werknemer vooraf te informeren dat er gecontroleerd kan worden.” Ook wijst de Minister er nog op dat het niet uitmaakt of het werk thuis of op de werkplek plaatsvindt. De regels voor controle van werknemers zijn in beide gevallen gelijk. De werkgever mag de werknemer dus niet opeens intensiever monitoren omdat het werk vanuit huis wordt uitgevoerd.

Bij dit soort vraagstukken is bovendien een belangrijke rol voor de ondernemingsraad weggelegd. Zo heeft de ondernemingsraad op grond van artikel 27 lid 1 sub l WOR instemmingsrecht als een ondernemer een regeling maakt, wijzigt of intrekt voor het gebruiken van een ‘voorziening die is gericht of geschikt is voor waarneming van of controle op aanwezigheid, gedrag of prestaties van de in de onderneming werkzame personen’. Zo’n voorziening wordt ook wel een personeelsvolgsysteem of personeelscontrolesysteem genoemd. De ondernemingsraad moet bij de vraag of hij instemming geeft voor het gebruik van een dergelijk systeem de belangen van de werkgever en de (privacy)belangen van de medewerkers goed afwegen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft overigens recent Het OR-privacyboekje uitgegeven waarin onder andere voorbeeldvragen zijn opgenomen die een ondernemingsraad kan stellen als er privacyvraagstukken voorliggen. Of als de ondernemingsraad bijvoorbeeld zelf de privacy van medewerkers aan de orde wil stellen op grond van zijn initiatiefrecht.

Het controleren van thuiswerken mag dus onder voorwaarden, namelijk als de privacy van werknemers goed is gewaarborgd en de ondernemingsraad zijn instemming heeft gegeven. Ook moeten de medewerkers vooraf goed zijn geïnformeerd over de controle. Wij denken graag met u als werkgever of ondernemingsraad mee als u de controle rond thuiswerken goed wil regelen of als u andere vragen heeft over privacy op de werkvloer.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021D20644&did=2021D20644

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/ap-publiceert-or-privacyboekje-voor-bescherming-privacy-op-de-werkvloer

Gepubliceerd op LinkedIn 4 juni 2021.

Nieuws & Kennis

Workshops en opleidingen
6 oktober 2021

Binnenkort beschikbaar

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVE  
AlgemeenArbeidsrechtMarieke Hulstijn-Botter
18 oktober 2021

Betaald ouderschapsverlof voor ouders in 2022

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVETijdens ons WVO event op 5 oktober jl. hebben wij onze aanwezige relaties al kort bericht over de Wet betaald…
AlgemeenArbeidsrechtLeon Toonen
15 oktober 2021

Mag een werkgever van een werknemer verlangen om te re-integreren op andere dagen dan de gebruikelijke werkdagen?

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEIn een recent kort geding moest het Hof Den Bosch antwoord geven op deze vraag. De werkneemster werkte op basis…