Skip to main content

Taakdelegatie: ook het eerste verzuimspreekuur mag de bedrijfsarts delegeren

24 augustus 2023

Taakdelegatie, dat is dat de bedrijfsarts taken mag delegeren aan een bekwame andere professional. Maar hoe zit dat met het eerste verzuimspreekuur, mag dit ook onder taakdelegatie plaatsvinden?

In een eerder artikel ben ik uitgebreid ingegaan op het toepassen van taakdelegatie door een bedrijfsarts tijdens de verzuimbegeleiding. Bij taakdelegatie delegeert de bedrijfsarts taken aan een gedelegeerde, maar blijft de bedrijfsarts (eind)verantwoordelijk. Welke taken de bedrijfsarts mag delegeren, heeft de NVAB uitgewerkt in het Standpunt Delegatie van Taken door de Bedrijfsarts uit 2020.

Een van de vragen in de praktijk was of een eerste verzuimspreekuur (of contact) altijd door een bedrijfsarts moet plaatsvinden. Of dat dit ook onder taakdelegatie kan worden uitgevoerd. Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg (ECLI:NL:TGZCTG:2022:78) en het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch (ECLI:NL:GHSHE:2022:1492) hebben in een zaak daar onlangs duidelijkheid over gegeven.

Zieke werknemer wil second opinion
Een medewerker meldt zich op 6 juli 2020 ziek bij zijn werkgever. De werkgever geeft de ziekmelding door aan de arbodienst. Bij deze arbodienst wordt gewerkt op basis van taakdelegatie. Daarbij heeft de eindverantwoordelijke bedrijfsarts taken gedelegeerd aan een arbo-verpleegkundige op basis van een taakdelegatie-overeenkomst.

Op 7 juli 2020 ziet de arbo-verpleegkundige de medewerker en oordeelt dat die beperkingen heeft. Maar rekening houdend met deze beperkingen oordeelt de verpleegkundige dat de medewerker de volgende dag weer kan werken in aangepast (eigen) werk. De advocaat van de medewerker verzoekt op 9 juli om een second opinion om het oordeel te laten herbeoordelen.

Bedrijfsarts staakt verzuimbegeleiding
De eindverantwoordelijke bedrijfsarts klimt vervolgens in de pen. Daarmee start een nogal onprofessionele correspondentie met de advocaat. Uiteindelijk zet de bedrijfsarts op 14 juli 2022 de second opinion in gang. Maar de toon van de correspondentie escaleert. Dit leidt ertoe dat de bedrijfsarts in een e-mail van 21 augustus 2022 laat weten dat de arbodienst en hij de verzuimbegeleiding voor deze werknemer staken.

Uiteindelijk escaleert de zaak ook arbeidsrechtelijk en ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op 1 mei 2021, onder toekenning van de transitievergoeding. De werknemer moet wel de proceskosten van de werkgever betalen.

Klacht tegen taakdelegatie bedrijfsarts en hoger beroep
De werknemer dient vervolgens een klacht in tegen de bedrijfsarts en gaat in hoger beroep bij het gerechtshof.

Tuchtzaak: deel klachten tegen taakdelegatie door bedrijfsarts gegrond
Het regionaal tuchtcollege verklaart een deel van de klachten gegrond en legt de bedrijfsarts een berisping op. Dit mede vanwege diens arrogante houding (hij verschijnt niet op de zitting). En het feit dat door zijn toedoen de communicatie met de advocaat van de werknemer is geëscaleerd. En ook omdat hij de verzuimbegeleiding eenzijdig heeft neergelegd, terwijl hij zelf de medewerker nooit heeft gezien en die laatste zelf ook niet betrokken is geweest bij de correspondentie.

Een van de klachten van de medewerker hield in dat de bedrijfsarts het eerste verzuimspreekuur had gedelegeerd aan de arbo-verpleegkundige. Volgens de medewerker was dit in strijd met het NVAB Standpunt Delegatie van Taken door de Bedrijfsarts. Daarin staat immers dat de bedrijfsarts het “spreekuur bedrijfsarts uiterlijk zes weken na aanvang verzuim” niet kan delegeren.

Maar het centraal tuchtcollege oordeelt, net als het regionaal tuchtcollege, dat hiermee het spreekuur wordt bedoeld op basis waarvan de bedrijfsarts de probleemanalyse opstelt. Andere spreekuren, ook wel re-integratiespreekuren, mag de bedrijfsarts wel delegeren aan een daartoe bekwame gedelegeerde, aldus het tuchtcollege.

Ontslagzaak: delegatie van eerste spreekuur niet strijdig met Arbowet
In het hoger beroep in de ontslagzaak voert de werknemer ook aan dat het oordeel van de arbo-verpleegkundige tijdens het eerste spreekuur in strijd met de wet tot stand is gekomen. Dit omdat de bedrijfsarts die taak niet mocht delegeren. Het gerechtshof overweegt daarop dat artikel 14 van de Arbowet zich niet verzet tegen delegatie van dat spreekuur door de bedrijfsarts aan de arbo-verpleegkundige.

Belang uitspraak voor de praktijk van taakdelegatie door bedrijfsarts
Beide uitspraken bevestigen dat een bedrijfsarts een re-integratiespreekuur kan delegeren aan een andere bekwame persoon, voor zover het niet het spreekuur betreft op basis waarvan de probleemanalyse wordt opgesteld. Aangezien veel arbodiensten en bedrijfsartsen al op deze manier werken, zijn deze uitspraken dus vooral een legitimering van die werkwijze.

Gepubliceerd in Vakblad Arbo, 28 juni 2022

Nieuws & Kennis

AlgemeenWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2024!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtSamantha Kranenburg
21 juni 2024

Dilemma Vrijdag 😎⚽

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEEigen doelpunt mag of per direct ontslag? GOAL!! Alleen wel een eigen goal. Dat is niet handig. Dit EK hebben…
AlgemeenArbeidsrechtSamantha Kranenburg
20 juni 2024

De zzp’er is volledig ingebed in de organisatie, maar toch is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEDe plannen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan stapelen zich inmiddels op. Wat de afgelopen jaren in ieder geval duidelijk is…