Skip to main content

Ra ra raadsel, weet jij het antwoord?

8 november 2022

Ra ra raadsel, weet jij het antwoord?

Tijdens ons Event op 6 oktober 2022 hebben we uitgebreid het onderwerp ‘(seksueel) grensoverschrijdend gedrag’ besproken. Hierin kwamen ook enkele uitspraken aan bod.

De rechtbank Midden-Nederland heeft recent weer een zaak over seksueel grensoverschrijdend gedrag behandeld. Waar ging het hier om?

Feiten en omstandigheden
Werknemer is sinds 1984 in dienst bij werkgever in de functie van timmerman. Op 15 maart 2022 was de werknemer aanwezig tijdens een lunch met collega’s, drie mannen en een vrouw. Tijdens de lunch vertelde de werknemer aan de vrouwelijke collega een raadsel waarbij hij haar borsten en decolleté heeft aangeraakt. De vrouwelijke collega wist het antwoord op het raadsel niet, waarna de werknemer vertelde dat hij het ook niet wist maar dat hij wel haar borsten had aangeraakt. Op 18 maart 2022 heeft werkgever de werknemer op staande voet ontslagen.

De werknemer stapt vervolgens naar de rechter. Hij vecht het ontslag op staande voet niet aan en berust daarin maar hij vindt wel dat werkgever hem onterecht op staande voet heeft ontslagen. Zo zou er onder meer geen sprake zijn van een dringende reden en zou werkgever hem niet onverwijld ontslagen hebben omdat werkgever niet voortvarend gehandeld zou hebben. De werknemer verzoekt daarom toekenning van een billijke vergoeding, de transitievergoeding en nog wat overige vergoedingen. De werkgever stelt dat het seksuele grensoverschrijdende gedrag duidelijk blijkt uit de verschillende verklaringen en verzoekt afwijzing van de verzoeken van de werknemer.

Oordeel rechter
Volgens de rechter heeft werkgever voldoende voortvarend gehandeld. Op de dag van het incident is melding gemaakt bij HR. Daarna hebben gesprekken plaatsgevonden met de werknemer en de vrouwelijke collega. Op 16 maart 2022 is de algemeen directeur van werkgever op de hoogte gesteld. Op 16 en 17 maart 2022 heeft de algemeen directeur vervolgens contact gehad met de vrouwelijke collega en de overige collega’s die aanwezig waren bij het incident. Op 18 maart 2022 heeft de algemeen directeur de werknemer op staande voet ontslagen.

De rechter legt het begrip voortvarendheid als volgt uit:
Indien een werkgever vermoedt dat sprake is van een dringende reden tot ontslag van een werknemer, maar hij eerst een onderzoek wil instellen naar de juistheid van dat vermoeden, dan dient hij daarbij met de grootst mogelijke voortvarendheid te handelen. Of de werkgever voldoende voortvarend heeft gehandeld, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Daarbij valt onder meer te denken aan de aard en omvang van een eventueel noodzakelijk onderzoek, de behoedzaamheid die bij het instellen van dat onderzoek geboden kan zijn om geen onrust in het bedrijf van de werkgever te wekken, het verzamelen van bewijsmateriaal, de eventuele noodzaak tot het inwinnen van (juridisch) advies, het horen van de werknemer en het plegen van intern overleg. Daarnaast moet de werkgever zorg in acht nemen om te vermijden dat de werknemer in zijn gerechtvaardigde belangen zou worden geschaad, indien het vermoeden onjuist blijkt. Waar het dus om gaat is dat de werkgever na het ontdekken van de als dringende reden gekwalificeerde feiten onverwijld ontslag verleent.

De feiten zoals omschreven, leveren een dringende reden op voor het gegeven ontslag op staande voet. Het gedrag van de werknemer is volstrekt ontoelaatbaar en onbegrijpelijk. De werknemer heeft met dat gedrag een ontoelaatbare inbreuk gemaakt op de lichamelijke en geestelijke integriteit van de vrouwelijke collega. De persoonlijke omstandigheden, zoals het lange dienstverband en de onberispelijke staat van dienst, maken dit niet anders. De rechter oordeelt daarbij dat het feit dat werkgever geen beleid had dat dergelijk gedrag moest voorkomen, de beoordeling niet anders maakt. Ook zonder dat beleid moest het de werknemer duidelijk zijn geweest dat dit gedrag niet door de beugel kon. Het ontslag op staande voet was dus terecht gegeven en de verzoeken van de werknemer zijn afgewezen.

Conclusie
Hoewel de laatste tijd in rechtspraak steeds meer waarde wordt gehecht aan het hebben van beleid op het gebied van grensoverschrijdend gedrag, lijkt het hebben van beleid niet altijd noodzakelijk. Een rol daarbij speelt of het voor de werknemer duidelijk moest zijn dat het gedrag onacceptabel is. Een ontslag op staande voet blijft maatwerk. We houden rechtspraak voor u in de gaten en denken graag met u mee.

Gepubliceerd op LinkedIn, 8 november 2022

Nieuws & Kennis

AlgemeenWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2024!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtSamantha Kranenburg
21 juni 2024

Dilemma Vrijdag 😎⚽

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEEigen doelpunt mag of per direct ontslag? GOAL!! Alleen wel een eigen goal. Dat is niet handig. Dit EK hebben…
AlgemeenArbeidsrechtSamantha Kranenburg
20 juni 2024

De zzp’er is volledig ingebed in de organisatie, maar toch is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEDe plannen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan stapelen zich inmiddels op. Wat de afgelopen jaren in ieder geval duidelijk is…