Skip to main content

Privacy-inbreuk

2 december 2019

Werkgevers worden geacht de privacyrechten van medewerkers te respecteren en een beleid te voeren dat inbreuk op hun privacy tegengaat. Maar desondanks dienen werknemers regelmatig klachten in bij de Autoriteit persoonsgegevens over vermeende privacy-schendingen door werkgevers. Dat ook werknemers het niet altijd even nauw nemen met de privacy van anderen, werd maar al te duidelijk in een zaak die recentelijk speelde bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch.

Een werknemer is sinds juli 2011 in dienst als manager financiële en juridische zaken. Op 2 februari 2015 is deze werknemer vanwege medische klachten arbeidsongeschikt geraakt. In de loop van de tijd zijn er spanningen ontstaan tussen de directeur-eigenaar en de werknemer. Nadat meerdere mediationtrajecten zonder succes zijn beëindigd, heeft de werkgever in januari 2018 een verzoekschrift ingediend om de arbeidsovereenkomst tussen partijen te ontbinden. Dit op grond van een verstoorde arbeidsverhouding (de g-grond) en met toekenning van een transitievergoeding aan werknemer. De kantonrechter heeft conform dit verzoek de arbeidsovereenkomst ontbonden en aan werknemer de transitievergoeding van ruim 16.000 euro bruto toegekend.

De werknemer gaat daarop in hoger beroep en verzoekt om toekenning van een billijke vergoeding van 100.000 euro bruto, bovenop de reeds betaalde transitievergoeding. In hoger beroep oordeelt het Hof, net als de kantonrechter eerder, dat de verstandhouding tussen partijen onherstelbaar is verstoord. Meerdere pogingen om de arbeidsverhouding te herstellen door middel van mediation zijn mislukt. Zelf het meest normale overleg tussen partijen staat bol van verwijten zodat zij nauwelijks normale werkafspraken in het kader van re-integratie kunnen maken. Naar het oordeel van het Gerechtshof staat vast, mede op basis van e-mails en stukken die door de werknemer in hoger beroep zijn ingebracht, dat de arbeidsverhouding onherstelbaar is verstoord. De ontbinding blijft dan ook in stand.

Privacy-inbreuk

Maar het Hof gaat nog een stapje verder. Uit de e-mails en stukken die de werknemer in hoger beroep heeft ingebracht, blijkt dat die zich in de periode van 11 januari 2017 tot 29 juni 2018 regelmatig toegang heeft verschaft tot het mailaccount van de directeur-eigenaar. Dit terwijl de werknemer sinds februari 2015 feitelijk niet meer werkzaam was en hij in september 2015 zijn laptop bij verweerster heeft ingeleverd. Desondanks heeft hij zich toegang weten te verschaffen tot alle verzonden en ontvangen mailberichten van de directeur-eigenaar in de desbetreffende periode, zonder dat die laatste daarvan op de hoogte was. Daarnaast is gebleken dat de werknemer zich toegang heeft verschaft tot de digitale bestanden van de telefooncentrale van de werkgever. Hij heeft op of omstreeks 29 juni 2018 een audio-opname laten horen van een gesprek tussen de directeur-eigenaar en diens raadsman.

De werknemer probeert zijn handelswijze te rechtvaardigen door te stellen dat dit de enige manier was om te bewijzen dat hij onrechtvaardig werd behandeld door zijn werkgever. Maar het Hof gaat daar niet in mee. Dat hij wist dat hij zonder toestemming handelde, heeft de werknemer immers ter zitting in hoger beroep erkend. Ook eventuele bewijsnood aan de zijde van de werknemer rechtvaardigt een dergelijke inbreuk op de privacy niet. Het Hof acht dit dan ook een ernstige inbreuk op de privacy van de directeur-eigenaar. Het Hof vindt dat deze gedragingen, die mede hebben geleid tot het oordeel dat de arbeidsverhouding duurzaam is verstoord, ernstig verwijtbaar zijn.

Terugbetalen

Het Hof komt daardoor tot de conclusie dat de werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Om die reden heeft hij geen recht gehad op de eerder toegekende transitievergoeding. Het Hof veroordeelt de werknemer daarop tot terugbetaling van de transitievergoeding aan de werkgever. Het gedrag van de werknemer zorgt er dan ook voor dat hij in hoger beroep alles kwijtraakt.

Gepubliceerd in: Vakblad Arbo #10

Nieuws & Kennis

Pascal WillemsWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2023!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenPascal WillemsPatricia Weijmans
23 maart 2023

Law Talk 67: Aansprakelijkheid wegens Long Covid en waarom arbodienstverleners rekening moeten houden met de Wet Certificering Uitzendbureau’s

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEIn deze aflevering van law Talk bespreken mr. Pascal Willems en mr. Patricia Weijmans het bericht op nos.nl over de…
AlgemeenArbeidsrechtMarieke Hulstijn-Botter
16 maart 2023

Mijn werknemer is ziek, hoeveel loon moet ik betalen?

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEWij krijgen geregeld vragen over het loon dat moet worden betaald tijdens arbeidsongeschiktheid. Welk loon tijdens arbeidsongeschiktheid moet worden doorbetaald,…