Skip to main content

Ontslag op staande voet vernietigd vanwege (niet betrekken van) persoonlijke omstandigheden

7 september 2023

Een werknemer kan op staande voet worden ontslagen als sprake is van een dringende reden. Een ontslag op staande voet moet onverwijld worden gegeven. Maar ondanks het bestaan van een dringende reden, kan een ontslag op staande voet vanwege de persoonlijke omstandigheden van de werknemer toch niet de juiste optie zijn. Dit bleek uit een zaak die recent speelde bij de Rechtbank Midden-Nederland. De kantonrechter vernietigde het ontslag op staande voet, ondanks het feit dat de werknemer ernstig verwijtbaar had gehandeld en er sprake was van een dringende reden, omdat onvoldoende rekening was gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werkneemster.

Wat speelde er?

De werkneemster was sinds 12 september 2022 bij de werkgever in dienst als service adviseur op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van zeven maanden.

De werkneemster was in haar functie onder andere verantwoordelijk voor het factureren van de aan motorvoertuigen uitgevoerde werkzaamheden. Op 4 januari 2023 heeft de werkgever de werkneemster een werkgeversverklaring verstrekt ten behoeve van het verkrijgen van financiering voor de koop van een woning door de werkneemster. Bij het verstrekken van deze verklaring had de werkgever aangegeven dat bij gelijkblijvend functioneren het dienstverband voor onbepaalde tijd zou worden voortgezet. Op enig moment heeft de werkneemster haar auto laten repareren bij de werkgever. Op 31 januari 2023 stelde zij een factuur op voor de werkzaamheden aan haar auto. Op de factuur is één uur aan werkzaamheden gefactureerd, terwijl op de onderliggende werkbon staat dat de monteurs 4,44 uur met de auto zijn bezig geweest. Op 21 februari 2023 heeft de werkgever de werkneemster op staande voet ontslagen vanwege fraude met de facturatie.

De werkneemster verzoekt de kantonrechter om het ontslag op staande voet te vernietigen en de werkgever te veroordelen tot betaling van het (achterstallige) loon en wedertewerkstelling.

Dringende reden?

Vaststaat dat de door de werkneemster opgestelde factuur van 31 januari 2023, zowel in arbeidsloon als in materiaalkosten, in haar voordeel afwijkt van het daadwerkelijk te factureren bedrag. De door de werkneemster opgestelde factuur bedraagt € 134,75, terwijl de factuur volgens de werkgever, inclusief personeelskorting, € 380,56 zou moeten bedragen. Door deze handelwijze heeft de werkneemster de werkgever financieel benadeeld. De werkneemster had gesteld dat het corrigeren van facturen in haar functie gebruikelijk is, maar volgens de kantonrechter is grote voorzichtigheid geboden als het een factuur op eigen naam betreft. Ook had de werkneemster de regels van de werkgever bij werkzaamheden aan de eigen auto niet opgevolgd. De werkneemster had de factuur door een collega of haar leidinggevende moeten laten opstellen. De kantonrechter oordeelt dat de werkneemster de werkgever financieel heeft benadeeld en ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De kantonrechter overweegt dat de feiten een dringende reden opleveren voor ontslag op staande voet.

De persoonlijke omstandigheden geven de doorslag

Bij de beslissing om al dan niet tot ontslag op staande voet over te gaan, moeten alle omstandigheden van het geval, in onderling verband en samenhang, in aanmerking worden genomen. Daarbij behoren ook in beschouwing te worden betrokken de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Dit pakt niet goed uit voor de werkgever in deze kwestie, die geen rekenschap had gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werkneemster.

Welke persoonlijke omstandigheden van de werkneemster stonden aan het ontslag op staande voet in de weg? De werkneemster had kort voor het ontslag op staande voet haar woning verkocht en een nieuwe huis gekocht. Door het afgeven van de werkgeversverklaring, wist de werkgever dat het verliezen van haar baan gevolgen zou hebben voor de hypothecaire aanvraag van de werkneemster. Als gevolg van het ontslag op staande voet is de koopovereenkomst voor haar nieuwe woning ontbonden, omdat de bank geen hypothecaire geldlening meer wilde aangaan met de werkneemster. Als gevolg hiervan, verbleef de werkneemster per 29 mei 2023 met vier minderjarige kinderen in een stacaravan, zonder zicht op een nieuwe koopwoning. De werkgever was op de hoogte van deze omstandigheden, maar heeft deze omstandigheden niet betrokken bij de afweging om al dan niet tot ontslag op staande voet over te gaan. Volgens de kantonrechter had de werkgever dit wel moeten doen. Hierbij heeft de kantonrechter meegenomen dat het dienstverband op korte termijn ook op reguliere wijze beëindigd had worden kunnen. De werkgever had deze persoonlijke omstandigheden in aanmerking nemend, niet tot haar beslissing van 21 februari 2023 inhoudende een ontslag op staande voet kunnen komen.

Tip voor werkgevers!

Ontslag op staande voet is een ultimum remedium. Ook al is sprake van een (evidente) dringende reden voor ontslag, neem ook altijd de persoonlijke omstandigheden van de werknemer in ogenschouw.

Gepubliceerd op LinkedIn, 7 september 2023

Nieuws & Kennis

AlgemeenWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2024!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenAnnemarie BusseArbeidsrechtPascal Willems
11 juni 2024

Law Talk 99: Niet reageren op verzoek om vast contract = vast contract

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEIn deze aflevering van Law Talk bespreken mr. Pascal Willems en mr. Annemarie Busse allereerst de uitspraak van de rechtbank…
AlgemeenArbeidsrechtSamantha Kranenburg
7 juni 2024

Dilemma Vrijdag 😎

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVE𝐉𝐨𝐮𝐰 𝐦𝐞𝐝𝐞𝐰𝐞𝐫𝐤𝐞𝐫 𝐡𝐞𝐞𝐟𝐭 𝐞𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐩𝐚𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐭𝐢𝐣𝐝 𝐞𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐳𝐨𝐞𝐤𝐭 𝐬𝐜𝐡𝐫𝐢𝐟𝐭𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐨𝐦 𝐡𝐚𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐨𝐦 𝐭𝐞 𝐳𝐞𝐭𝐭𝐞𝐧 𝐧𝐚𝐚𝐫 𝐨𝐧𝐛𝐞𝐩𝐚𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐭𝐢𝐣𝐝.…