Skip to main content

Ontslag op staande voet: het belang van een goede opzeggingsbrief (mededeling van dringende reden)

16 mei 2024

Wil een ontslag op staande voet rechtsgeldig zijn moet voldaan worden aan enkele vereisen. Zo moet er sprake zijn van een dringende reden, onverwijldheid en moet de dringende reden (onverwijld) medegedeeld worden aan de werknemer. De te bespreken uitspraak van Gerechtshof Den Haag is een goed voorbeeld van een werkgever die onvoldoende aandacht had besteed aan de mededeling van de dringende reden aan de werknemer, met de gevolgen van dien.

 Wat was er aan de hand?

De werknemer treedt op 1 juni 2022 in dienst bij de werkgever als softwareontwikkelaar. Hij verricht zijn werkzaamheden volledig vanuit huis. Op 16 december 2022 geeft de werkgever de werknemer een laatste waarschuwing. Het is al drie keer voorgekomen dat de werknemer een lead die zich via de site aanbiedt niet of niet voldoende heeft opgevolgd. Ook volgt hij telefoongesprekken niet op en voert hij aan hem toegewezen niet (tijdig) uit. Op 10 februari 2023 ontslaat de werkgever de werknemer op staande voet vanwege werkweigering en onbekwaamheid en ongeschiktheid.

In eerste aanleg

De werknemer verzoekt de werkgever te veroordelen tot betaling van de transitievergoeding, gefixeerde schadevergoeding en een billijke vergoeding. De kantonrechter oordeelt dat van een dringende reden geen sprake is en wijst de verzoeken grotendeels toe. De werkgever stelt hoger beroep in.

Oordeel hof

Partijen twisten in hoger beroep voornamelijk over de rechtsgeldigheid van het op 10 februari 2023 gegeven ontslag op staande voet. Het hof constateert dat in de brief waarin de werknemer op staande voet werd ontslagen, niet verder is toegelicht of gespecificeerd wat precies de reden is. In deze brief wordt verwezen naar een als bijlage toegevoegd overzicht van openstaande taken en werkzaamheden, waarbij de werkgever opmerkt dat hij ze nogmaals heeft gecontroleerd. Het hof overweegt dat dit overzicht moet worden begrepen als toelichting of specificatie van de aan werknemer medegedeelde dringende redenen.

Tijdens de mondelinge behandeling in eerste aanleg heeft de werknemer de inhoud van het overzicht echter per onderwerp besproken en van commentaar voorzien. Het hof overweegt dat een en ander erop neerkomt dat de werknemer een aantal verwijten van de werkgever feitelijk betwist. Bij enkele andere verwijten noemt hij omstandigheden die aan zijn adres gemaakte verwijten in een ander licht plaatsen. Volgens het hof noopte het verweer van de werknemer tegen de door werkgever gestelde ontslaggronden daarom tot een reactie van de werkgever. De werkgever heeft hierop echter niet, althans niet kenbaar, gereageerd. Volgens het hof is het bij de opzeggingsbrief gevoegde overzicht tegen de achtergrond van hetgeen de werknemer daartegen heeft ingebracht, ontoereikend om de door de werkgever bedoelde dringende redenen te kunnen dragen. In de brief zijn deze redenen bovendien verder niet toegelicht of gespecificeerd. Op zichzelf kan de opzeggingsbrief, en dus los van het overzicht, daarom niet worden aangemerkt als mededeling van de redenen aan de werknemer zoals voorgeschreven in art. 7:677 lid 1 BW.

De voorgaande overwegingen brengen mee dat het hof het oordeel van de kantonrechter onderschrijft dat het ontslag op staande voet niet rechtsgeldig is gegeven. Het hof verwerpt het hoger beroep van de werkgever en kent de werknemer een hogere billijke vergoeding toe.

Wat kan hiervan geleerd worden?

Het is erg belangrijk dat de mededeling van de dringende reden die tot het ontslag op staande voet heeft geleid duidelijk is. De ontslaggrond dient direct kenbaar te zijn voor de werknemer. Deze mededeling van de dringende reden fixeert namelijk de ontslaggrond. In deze zaak volgde niet duidelijk uit de opzeggingsbrief wat nu precies de reden voor het ontslag was. Een verwijzing naar een bijlage was onvoldoende en kwam de werkgever in dit geval dus duur te staan. Het loont dan ook om een specialist te betrekken bij een eventueel ontslag op staande voet en de formulering van de mededeling daarvan. WVO Advocaten staat uiteraard klaar om u daarbij te helpen.

Gepubliceerd op LinkedIn, 16 mei 2024

Nieuws & Kennis

AlgemeenWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2024!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtSamantha Kranenburg
17 mei 2024

Dilemma Vrijdag 😎

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEOntslag op staande voet: dezelfde dag ontslaan of een paar dagen later in het kader van onderzoek? Ontslag op staande…
AlgemeenArbeidsrechtRogier Kingma
16 mei 2024

Ontslag op staande voet: het belang van een goede opzeggingsbrief (mededeling van dringende reden)

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEWil een ontslag op staande voet rechtsgeldig zijn moet voldaan worden aan enkele vereisen. Zo moet er sprake zijn van…