Skip to main content

Nu ook compensatie van de transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

20 november 2020

Kleine bedrijven die stoppen door pensioen of overlijden van de werkgever, kunnen per 1 januari 2021 ook compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoedingen bij ontslag. Dit is geregeld in het ‘Besluit compensatie transitievergoeding bij beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming‘ dat afgelopen vrijdag werd gepubliceerd.

Hiermee is opnieuw een van de ‘scherpe randen’ van de verplichting tot het betalen van de transitievergoeding afgehaald. Het doel is om te voorkomen dat het betalen van een transitievergoeding in bepaalde situaties tot een onevenredig zware belasting voor werkgevers leidt. Dat werd bijvoorbeeld ervaren wanneer een bedrijf beëindigd wordt wegens pensionering, ziekte of gebreken of overlijden van de werkgever. Per 1 januari 2021 kunnen werkgevers die het bedrijf beëindigen vanwege pensionering of overlijden, daarom compensatie van de transitievergoeding aanvragen.

De compensatiemogelijkheid bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever treedt per 1 januari 2021 nog niet in werking. Daarvoor moet eerst nog overeenstemming worden bereikt over de wijze waarop wordt beoordeeld of een werkgever al dan niet zijn werkzaamheden redelijkerwijs kan of had kunnen voortzetten wegens ziekte of gebreken. Op dit moment is nog niet bekend wanneer die compensatieregeling in werking treedt.

De compensatie wordt – net zoals bij langdurige ziekte het geval is – aangevraagd via het werkgeversportaal van het UWV. Om voor compensatie in aanmerking te komen geldt een aantal cumulatieve voorwaarden. Er moet vaststaan dat het vervallen van de arbeidsplaats het gevolg is van de beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming. Daarnaast moet het gaan om een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers). De werkgever moet de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt of zijn overleden. En straks geldt dus ook de situatie van ziekte van de werkgever. De transitievergoeding moet daadwerkelijk zijn verstrekt en er moet bij de compensatieaanvraag voor ten minste één werknemer toestemming zijn verkregen voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst of er moet één arbeidsovereenkomst door de kantonrechter zijn ontbonden wegens het vervallen van arbeidsplaatsen als gevolg van beëindiging van de werkzaamheden.

Het besluit treedt per 1 januari 2021 met onmiddellijke ingang in werking en heeft geen terugwerkende kracht. Alleen transitievergoedingen die op of na 1 januari 2021 worden betaald komen dus voor compensatie in aanmerking.

Gepubliceerd op LinkedIn: 20 november 2020

 

Nieuws & Kennis

AlgemeenWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2024!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtSamantha Kranenburg
21 juni 2024

Dilemma Vrijdag 😎⚽

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEEigen doelpunt mag of per direct ontslag? GOAL!! Alleen wel een eigen goal. Dat is niet handig. Dit EK hebben…
AlgemeenArbeidsrechtSamantha Kranenburg
20 juni 2024

De zzp’er is volledig ingebed in de organisatie, maar toch is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEDe plannen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan stapelen zich inmiddels op. Wat de afgelopen jaren in ieder geval duidelijk is…