Skip to main content

Nieuw wetsvoorstel: géén coronabewijs? Dan ook geen loon en zelfs ontslag?

24 november 2021

In de Wet publieke gezondheid is geregeld in welke gevallen mensen een coronatoegangsbewijs moeten verstrekken als voorwaarde om deel te mogen nemen aan bepaalde activiteiten of om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere cultuur, evenementen, horeca en sport.

Wetsvoorstel

Op 22 november 2021 is het wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet coronabewijzen ingediend. Met dit wetsvoorstel wordt de inzet van het coronatoegangsbewijs verder uitgebreid, met als doel de verspreiding van het coronavirus te verminderen. Zo wordt het onder bepaalde omstandigheden mogelijk (of zelfs verplicht) dat werkgevers van werknemers, ZZP’ers en vrijwilligers een coronatoegangsbewijs verlangen op de werkvloer.

Coronatoegangsbewijs

Onder coronatoegangsbewijs wordt verstaan een elektronische of schriftelijke QR-code, die kan worden verkregen op basis van een bewijs van een testuitslag, een bewijs van vaccinatie of een bewijs van herstel (zogenaamde 3G). Maar wat nu als een werknemer weigert een dergelijk coronatoegangsbewijs te laten zien aan de werkgever?

Op grond van goed werkgeverschap en goed werknemerschap moeten partijen samen proberen tot een oplossing te komen door met elkaar in gesprek te gaan. Het niet tonen van een coronatoegangsbewijs kan er namelijk toe leiden dat de werkgever de werknemer geen toegang meer verschaft tot de arbeidsplaats. Wanneer de werknemer vanuit huis zijn werkzaamheden kan uitoefenen, kan dit een oplossing zijn en kan de werkgever de instructie geven om vanaf de alternatieve arbeidsplaats het werk uit te voeren. Voor sommige beroepen is dit alleen niet mogelijk. In dat geval kan de werkgever de werknemer tijdelijk andere werkzaamheden laten verrichten of zelfs tijdelijk een functiewijziging doorvoeren. Maar wat als de werknemer een redelijk voorstel daartoe (ook) weigert of als het voorgaande allemaal niet mogelijk is?

Sancties

De wet bepaalt dat wanneer de werknemer de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet verricht, hij in beginsel toch recht heeft op loon. Als het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen, heeft hij geen recht op loon. Maar wanneer is hiervan nu sprake? In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel is opgenomen dat het niet tonen van een coronatoegangsbewijs en het niet opvolgen van redelijke instructies van werkgever, een situatie is die voor rekening van werknemer komt. Ook het weigeren van een redelijk voorstel van de werkgever in een dergelijke situatie, komt voor rekening van de werknemer. Een belangrijke factor bij die beoordeling is de mogelijkheid voor de werknemer om zich te laten testen om een coronatoegangsbewijs te verkrijgen, en of dit gelet op de frequentie en concrete testmogelijkheden voor de werknemer redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. Is dit mogelijk, dan heeft de werknemer dus geen recht op loon!

Als partijen in onderling overleg niet tot een oplossing komen, kan de werkgever zelfs als ultimum remedium ervoor kiezen de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden via de rechter. De rechter toetst in dat geval wel of gelet op de omstandigheden van het geval sprake is van een redelijke ontslaggrond en of er geen herplaatsingsmogelijkheid is.

Tot slot

Het is uiteraard nog even de vraag of het wetsvoorstel daadwerkelijk wordt aangenomen. We houden u op de hoogte!

Gepubliceerd op LinkedIn: 24 november 2021

Nieuws & Kennis

Workshops en opleidingen
15 juni 2023

Inschrijving: WVO Event 5 oktober 2023

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEWVO Event 2023: Actualiteiten arbeidsrecht, ziekte en verzuim & sociale zekerheid Net zoals de afgelopen jaren, organiseren wij ook dit…
AlgemeenArbeidsrechtMarieke Hulstijn-Botter
21 september 2023

Prinsjesdag 2023: de plannen voor de arbeidsmarkt

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEAfgelopen dinsdag was het zover, Prinsjesdag 2023. Met weer veel mooie hoedjes en prinses Alexia die voor het eerst ook…
AlgemeenArbeidsrechtCaro Nagel
14 september 2023

Vertrouwen op onderbuikgevoel komt werkgever duur te staan

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVESinds 15 maart 2020 is de werkneemster in dienst bij werkgever, een onderneming die zich bezighoudt met het verkopen en…