Skip to main content

Nieuw wetsvoorstel: géén coronabewijs? Dan ook geen loon en zelfs ontslag?

24 november 2021

In de Wet publieke gezondheid is geregeld in welke gevallen mensen een coronatoegangsbewijs moeten verstrekken als voorwaarde om deel te mogen nemen aan bepaalde activiteiten of om toegang te krijgen tot bepaalde voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere cultuur, evenementen, horeca en sport.

Wetsvoorstel

Op 22 november 2021 is het wetsvoorstel Tijdelijke wet verbreding inzet coronabewijzen ingediend. Met dit wetsvoorstel wordt de inzet van het coronatoegangsbewijs verder uitgebreid, met als doel de verspreiding van het coronavirus te verminderen. Zo wordt het onder bepaalde omstandigheden mogelijk (of zelfs verplicht) dat werkgevers van werknemers, ZZP’ers en vrijwilligers een coronatoegangsbewijs verlangen op de werkvloer.

Coronatoegangsbewijs

Onder coronatoegangsbewijs wordt verstaan een elektronische of schriftelijke QR-code, die kan worden verkregen op basis van een bewijs van een testuitslag, een bewijs van vaccinatie of een bewijs van herstel (zogenaamde 3G). Maar wat nu als een werknemer weigert een dergelijk coronatoegangsbewijs te laten zien aan de werkgever?

Op grond van goed werkgeverschap en goed werknemerschap moeten partijen samen proberen tot een oplossing te komen door met elkaar in gesprek te gaan. Het niet tonen van een coronatoegangsbewijs kan er namelijk toe leiden dat de werkgever de werknemer geen toegang meer verschaft tot de arbeidsplaats. Wanneer de werknemer vanuit huis zijn werkzaamheden kan uitoefenen, kan dit een oplossing zijn en kan de werkgever de instructie geven om vanaf de alternatieve arbeidsplaats het werk uit te voeren. Voor sommige beroepen is dit alleen niet mogelijk. In dat geval kan de werkgever de werknemer tijdelijk andere werkzaamheden laten verrichten of zelfs tijdelijk een functiewijziging doorvoeren. Maar wat als de werknemer een redelijk voorstel daartoe (ook) weigert of als het voorgaande allemaal niet mogelijk is?

Sancties

De wet bepaalt dat wanneer de werknemer de overeengekomen arbeid geheel of gedeeltelijk niet verricht, hij in beginsel toch recht heeft op loon. Als het niet werken in redelijkheid voor rekening van de werknemer behoort te komen, heeft hij geen recht op loon. Maar wanneer is hiervan nu sprake? In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel is opgenomen dat het niet tonen van een coronatoegangsbewijs en het niet opvolgen van redelijke instructies van werkgever, een situatie is die voor rekening van werknemer komt. Ook het weigeren van een redelijk voorstel van de werkgever in een dergelijke situatie, komt voor rekening van de werknemer. Een belangrijke factor bij die beoordeling is de mogelijkheid voor de werknemer om zich te laten testen om een coronatoegangsbewijs te verkrijgen, en of dit gelet op de frequentie en concrete testmogelijkheden voor de werknemer redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. Is dit mogelijk, dan heeft de werknemer dus geen recht op loon!

Als partijen in onderling overleg niet tot een oplossing komen, kan de werkgever zelfs als ultimum remedium ervoor kiezen de arbeidsovereenkomst te laten ontbinden via de rechter. De rechter toetst in dat geval wel of gelet op de omstandigheden van het geval sprake is van een redelijke ontslaggrond en of er geen herplaatsingsmogelijkheid is.

Tot slot

Het is uiteraard nog even de vraag of het wetsvoorstel daadwerkelijk wordt aangenomen. We houden u op de hoogte!

Gepubliceerd op LinkedIn: 24 november 2021

Nieuws & Kennis

AlgemeenWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2024!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtPascal WillemsSociale zekerheid
16 april 2024

Law Talk 95: Special met Natascha Schenk: over jobcarving en de verplichting om een passende functie te creëren

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEIn deze aflevering van Law Talk gaan mr. Pascal Willems en "special guest" mr. Natascha Schenk in op de vraag…
AlgemeenArbeidsrechtSamantha Kranenburg
12 april 2024

Dilemma vrijdag 😎

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEW𝐞𝐫𝐤𝐧𝐞𝐦𝐞𝐫 𝐰𝐞𝐫𝐤𝐭 𝐨𝐩 𝐞𝐞𝐧 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐦𝐞𝐭 𝐣𝐨𝐧𝐠𝐞 𝐤𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞𝐧. 𝐄𝐞𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐞𝐩𝐭 𝐭𝐞𝐠𝐞𝐧 𝐡𝐚𝐚𝐫 𝐚𝐚𝐧 𝐰𝐚𝐚𝐫𝐝𝐨𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐰𝐞𝐫𝐤𝐧𝐞𝐦𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐭𝐬𝐞𝐥 𝐡𝐞𝐞𝐟𝐭. 𝐇𝐚𝐝…