Skip to main content

Minister Van Gennip kondigt nieuwe wetgeving aan die de loonkloof tussen mannen en vrouwen sneller moet dichten

21 december 2023

Minister Van Gennip van SZW vindt de huidige loonkloof tussen mannen en vrouwen onacceptabel. Zij werkt daarom aan invoering van de Europese richtlijn loontransparantie en zet zich in om de bewustwording ten aanzien van de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt te vergroten en om gelijkwaardige kansen te bevorderen.

De minister geeft aan dat uit de Monitor Loonverschillen 2022 van het CBS blijkt dat het ongecorrigeerde uurloon van vrouwen in het bedrijfsleven gemiddeld 16,4% lager ligt dan dat van mannen. In 2014 bedroeg dit verschil 19,2%. Bij de overheid zijn de verschillen kleiner, maar alsnog in het nadeel van vrouwen. In 2022 verdienden vrouwen gemiddeld 5,1% minder dan mannen.

Gelijke beloning voor vrouwen en mannen zou een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Helaas blijkt uit de cijfers dat dit niet de realiteit is en dat vrouwen nog altijd geen gelijkwaardige positie op de arbeidsmarkt hebben ten opzichte van mannen. Dat moet volgens de minister anders. Van Gennip wijst erop dat het kabinet reeds verschillende maatregelen heeft genomen om de loonkloof te dichten. Hierbij wijst zij onder meer op de verhoging van het uitkeringspercentage van het ouderschapsverlof van 50% naar 70% en de dialoog “Samenspraak”.

De aangenomen Europese richtlijn loontransparantie moet bijdragen aan de aanpak van loonverschillen tussen mannen en vrouwen. Zo moeten werkgevers op grond van de richtlijn onder meer transparanter worden over de beloning en loonverschillen binnen hun organisatie en komt er een verbod op het vragen naar het laatst verdiende salaris in arbeidsvoorwaardengesprekken. Dit moet bijdragen aan een betere positie van de werknemers doordat zij meer inzicht krijgen in (mogelijke) loonverschillen. Het zorgt ervoor dat werkgevers transparant moeten zijn over loonverschillen en actie moeten ondernemen op het moment dat deze verschillen bestaan. Ook voorziet de richtlijn erin dat hier toezicht op moet worden gehouden.

Minister Van Gennip werkt aan een spoedige implementatie van deze richtlijn in de Nederlandse wetgeving. Ze verwacht het wetsvoorstel ter implementatie van deze richtlijn in de tweede helft van 2024 aan de Tweede Kamer aan te bieden.

Bij WVO zijn wij natuurlijk erg benieuwd naar de uitwerking van deze richtlijn in de Nederlandse wetgeving. Zodra er meer te melden is, komen wij er bij u op terug. Kortom, wordt vervolgd!

Gepubliceerd op LinkedIn, 21 december 2023

Nieuws & Kennis

AlgemeenWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2024!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtRogier Kingma
22 februari 2024

Het concurrentiebeding, wederom een voorbeeld van hoe het niet moet

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHet blijft een relevant onderwerp: het concurrentiebeding. Veel werkgevers hebben een (gerechtvaardigd) belang bij dit beding. Anderzijds kan een dergelijk…
AlgemeenArbeidsrechtLeon ToonenZiekte en verzuim
15 februari 2024

Wat moet je als werkgever doen als werknemer aangeeft (vermoeidheids- of gezondheids)klachten te hebben maar zich nog niet heeft ziekgemeld?

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEUit een recent gepubliceerde uitspraak van de kantonrechter Breda volgt maar weer eens de zorgplicht die een werkgever heeft voor…