Skip to main content

Minister Van Gennip ingehaald door de rechtspraak!

30 november 2023

Dagloon-perikelen… In Nederland wordt voor het berekenen van bijvoorbeeld een WW-uitkering gekeken naar je persoonlijke dagloon. Het dagloon is – kort samengevat – het loon dat je gemiddeld per dag verdiende. Het Dagloonbesluit regelt hoe de hoogte van het dagloon wordt vastgesteld. Het besluit kent echter wat knelpunten. Één van deze knelpunten ontstaat wanneer een werknemer een WW-uitkering ontvangt en vanuit die uitkering ziek wordt.

Stel: Henk verliest zijn baan en vraagt een WW-uitkering aan. Hij krijgt per 1 maart 2022 een WW-uitkering. Maar Henk krijgt een zwaar ongeluk op 15 september 2022 en krijgt uiteindelijk een IVA-uitkering. Het UWV moet dan bepalen hoe hoog de uitkering van Henk wordt en moet de hoogte van het dagloon vaststellen. De hoogte van de WIA-uitkering wordt vastgesteld op basis van het inkomen uit het verleden. Het UWV kijkt daarom naar het inkomen een jaar voorafgaand aan de ziekte (zogenoemde ‘WIA referteperiode’). Maar de WW-uitkering wordt met een maand vertraging uitbetaald. Henk heeft dus de WW-uitkering over de maand maart 2022 in april 2022 ontvangen. Probleem?

Voor mensen die een WW-uitkering ontvangen in de WIA referteperiode, valt het dagloon lager uit omdat de WW-uitkering met een maand vertraging wordt uitbetaald. Daardoor ontstaat een periode waarin geen loon is ontvangen, een loonloos tijdvak. Henk heeft in de maand maart 2022 namelijk geen WW-uitkering gekregen. Feitelijk worden er elf in plaats van twaalf maanden meegenomen. Dat heeft weer een verlagend effect op het dagloon. Dat klinkt oneerlijk toch?

De afgelopen jaren legde de rechtspraak ‘deze bal’ bij de politiek. Het was aan de wetgever een oplossing te vinden hiervoor. De minister heeft in de Voorjaarsnota 2023 aangegeven dat er middelen worden vrijgemaakt om dit knelpunt aan te pakken. Ook in de toelichting op de begroting voor het jaar 2024 is hier aandacht aan besteed. De minister heeft er echter voor gekozen dit knelpunt alleen weg te nemen voor werknemers die instromen in de WIA vanaf de datum van inwerkingtreding van de voor de zomer van 2024 aangekondigde regeling. De regeling zal vooralsnog geen terugwerkende kracht hebben. Pech dus voor de doelgroep nu?

Nee! Nu de minister een andere politiek-bestuurlijke afweging maakt dan voorheen, heeft de Centrale Raad van Beroep op 29 november 2023 geoordeeld dat de berekening van de hoogte van het dagloon van de arbeidsongeschiktheidsuitkering in strijd is met het evenredigheidsbeginsel. Het UWV moet het dagloon berekenen inclusief ‘twaalfde maand’. De rechtspraak haalt de minister dus in!

Gepubliceerd op LinkedIn, 30 november 2023

Nieuws & Kennis

AlgemeenWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2024!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenAnnemarie BusseArbeidsrechtPascal Willems
11 juni 2024

Law Talk 99: Niet reageren op verzoek om vast contract = vast contract

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEIn deze aflevering van Law Talk bespreken mr. Pascal Willems en mr. Annemarie Busse allereerst de uitspraak van de rechtbank…
AlgemeenArbeidsrechtSamantha Kranenburg
7 juni 2024

Dilemma Vrijdag 😎

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVE𝐉𝐨𝐮𝐰 𝐦𝐞𝐝𝐞𝐰𝐞𝐫𝐤𝐞𝐫 𝐡𝐞𝐞𝐟𝐭 𝐞𝐞𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐯𝐨𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐩𝐚𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐭𝐢𝐣𝐝 𝐞𝐧 𝐯𝐞𝐫𝐳𝐨𝐞𝐤𝐭 𝐬𝐜𝐡𝐫𝐢𝐟𝐭𝐞𝐥𝐢𝐣𝐤 𝐨𝐦 𝐡𝐚𝐚𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭 𝐨𝐦 𝐭𝐞 𝐳𝐞𝐭𝐭𝐞𝐧 𝐧𝐚𝐚𝐫 𝐨𝐧𝐛𝐞𝐩𝐚𝐚𝐥𝐝𝐞 𝐭𝐢𝐣𝐝.…