Skip to main content

Loonstop terecht?

17 mei 2023

In een kwestie die recent speelde bij de Rechtbank Rotterdam had een werkgever het loon van een zieke werkneemster stopgezet, omdat zij weigerde om in de avonduren met haar werkgever af te spreken voor een koffiemoment. De werkgever stelde dat de werkneemster met deze weigering haar re-integratie inspanningen niet nakwam. Was deze loonstop terecht?

Loonstop en loonopschorting

Een werknemer heeft (onder meer) geen recht op doorbetaling van loon tijdens ziekte in de periode dat de werknemer zonder deugdelijke grond weigert mee te werken aan door de bedrijfsarts gegeven redelijke voorschriften die erop gericht zijn om de werknemer in staat te stellen passende arbeid te verrichten. De andere gronden waarop het loon kan worden stopgezet, worden voor nu buiten beschouwing gelaten.

De loonstop moet worden onderscheiden van de loonopschorting. De werkgever heeft het recht om het loon van de werknemer op te schorten als de werknemer de werkgever niet in de gelegenheid stelt na te gaan of de werknemer daadwerkelijk arbeidsongeschikt is. Een voorbeeld: als de werknemer niet verschijnt op het spreekuur van de bedrijfsarts, mag de werkgever het loon opschorten. Als de werknemer vervolgens alsnog bij de bedrijfsarts verschijnt en de bedrijfsarts oordeelt dat de werknemer inderdaad arbeidsongeschikt is, dan zal de werkgever het loon van de werknemer met terugwerkende kracht moeten voldoen.

Uitspraak Rechtbank Rotterdam

De werkneemster in de kwestie die recent speelde bij de Rechtbank Rotterdam was sinds 21 september 2018 in dienst bij de werkgever in de functie van schoonmaakmedewerkster. Op 16 februari 2022 meldde de werkneemster zich ziek. Vanaf oktober 2022 adviseerde de bedrijfsarts om regelmatig/wekelijks een koffiedrinkmoment in te plannen. Er vond ook daadwerkelijk een aantal koffiemomenten plaats. Eind november ontstond discussie over het tijdstip waarop de koffiemomenten zouden moeten plaatsvinden. De eerste drie koffiemomenten hadden plaatsgevonden om 18.30 uur. Op enig moment gaf de werkneemster aan dat zij tot 17.30 uur beschikbaar was, maar dat zij niet langer ’s avonds wilde afspreken. Volgens de werkgever was er geen andere mogelijkheid. De werkgever zette vervolgens het loon stop. Over de maand december 2022 heeft de werkneemster geen salaris ontvangen. Hierop startte de werkneemster een kort geding en vorderde zij onder meer betaling van het achterstallige salaris.

De rechter beantwoordt uiteindelijk de vraag of het loon van de werkneemster terecht is stopgezet. De kantonrechter overweegt dat de werkneemster niet heeft geweigerd om het advies tot het houden van koffiemomenten op te volgen. Wel heeft zij op een gegeven moment geweigerd om (pas) om 18.30 uur af te spreken, in verband met haar persoonlijke situatie. De kantonrechter oordeelt dat de werkneemster in redelijkheid mocht weigeren om pas ’s avonds met haar werkgever af te spreken. Het inplannen van koffiemomenten op advies van de bedrijfsarts moet in onderling overleg plaatsvinden, waarbij voor wat betreft dag en tijdstip in redelijkheid rekening gehouden moet worden met elkaars gerechtvaardigde belangen. De kantonrechter acht het redelijk dat voor het plannen van koffiemomenten in het kader van de re-integratie van de werkneemster wordt aangesloten bij de werktijden van de werkneemster. De werkneemster werkte overdag en niet ’s avonds. De werkgever had praktische argumenten voor het plannen van de koffiemomenten in de avonduren, maar de kantonrechter overweegt dat de werkgever zich niet constructief heeft opgesteld en niet naar (creatieve) oplossingen heeft gezocht. De conclusie is dan ook dat de werkgever de loonstop onterecht heeft toegepast. De loonvordering van de werkneemster werd toegewezen.

Tips!

Ga bij een loonstop dus niet te lichtzinnig te werk. Bij een loonstop is het van belang dat de werknemer voorafgaand aan het doorvoeren van de loonstop wordt gewaarschuwd, zodat de werknemer nog de mogelijkheid heeft de re-integratieverplichtingen na te komen. De hiervoor besproken uitspraak leert dat hetgeen van de werknemer wordt gevraagd in het kader van re-integratie redelijk moet zijn.

Komt uw werknemer de re-integratieverplichtingen niet na en wilt u advies over hoe te handelen? Neem dan contact met ons op.

Gepubliceerd op LinkedIn, 17 mei 2023

Nieuws & Kennis

AlgemeenWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2024!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtSamantha Kranenburg
17 mei 2024

Dilemma Vrijdag 😎

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEOntslag op staande voet: dezelfde dag ontslaan of een paar dagen later in het kader van onderzoek? Ontslag op staande…
AlgemeenArbeidsrechtRogier Kingma
16 mei 2024

Ontslag op staande voet: het belang van een goede opzeggingsbrief (mededeling van dringende reden)

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEWil een ontslag op staande voet rechtsgeldig zijn moet voldaan worden aan enkele vereisen. Zo moet er sprake zijn van…