Skip to main content

Likkende beweging naar collega’s tijdens bedrijfsuitje; grapje of grensoverschrijdend?

11 augustus 2022

Grensoverschrijdend gedrag is en blijft een actueel onderwerp in onze maatschappij en zo ook in het arbeidsrecht. Na de incidenten bij The Voice lijkt er nog meer aandacht voor grensoverschrijdend gedrag en besteden werkgevers intern meer aandacht hieraan, bijvoorbeeld door het opstellen van een ‘protocol’ of ‘bedrijfscode’. In de rechtspraak zie je terug dat rechters aanhaken bij dergelijke protocollen bij de beoordeling of werkgever zorgvuldig heeft gehandeld.

Een dergelijke kwestie speelde ook bij de Rechtbank Den Haag. Het ging hier om het volgende.

Feiten en omstandigheden

Werknemer heeft eerst een jaar op detacheringsbasis bij werkgever gewerkt. Daarna is werknemer op 1 april 2021 voor onbepaalde tijd in dienst getreden bij werkgever in de functie van Plan ontwikkelaar. In de arbeidsovereenkomst is verwezen naar een bedrijfscode. Daarin zijn regels opgenomen waaraan werknemers zich moeten houden. Overtreding van die regels worden afhankelijk van de ernst van de gedraging bestraft met een berisping, schorsing of ontslag op staande voet.

Tijdens een bedrijfsuitje op Terschelling zou de werknemer het been van een vrouwelijke collega hebben opgetild en een likkende beweging hebben gemaakt naar andere collega’s. Ook zou hij meerdere collega’s drugs hebben aangeboden.

Na een gesprek tussen werkgever en werknemer waarin de klachten over grensoverschrijdend gedrag zijn besproken, heeft werkgever werknemer vrijgesteld van werkzaamheden. De gemachtigde van werknemer heeft namens werknemer betwist dat er sprake is geweest van grensoverschrijdend gedrag. Werknemer vordert in kort geding wedertewerkstelling.

Oordeel rechter

De rechter beoordeelt of het belang van werknemer om weer te worden toegelaten tot het werk zwaarder weegt dan het belang van werkgever om werknemer juist niet toe te laten tot het werk. Het belang van werkgever in deze weegt zwaarder.

Werkgever betaalt het loon door dus de werknemer ondervindt geen financieel nadeel van de vrijstelling. Ook zijn er inmiddels vier verklaringen van werknemers waardoor de rechter het aannemelijk acht dat werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Werkgever dient bovendien rekening te houden met de belangen van haar werknemers, waaronder het belang van de vrouwelijke collega die niet meer wenst te werken met de werknemer.

Volgens werknemer heeft werkgever onzorgvuldig gehandeld. Werkgever heeft echter juist het protocol gevolgd. Na de klacht heeft werkgever eerst met werknemer gesproken. Zij kreeg tijdens dat gesprek de indruk dat werknemer de klachten erkende en heeft dit ook schriftelijk bevestigd. Werkgever heeft ook aangekondigd dat een onderzoek zou worden gestart als niet in onderling overleg overeenstemming zou worden bereikt over een beëindiging van het dienstverband. Toen duidelijk werd dat er geen regeling zou worden getroffen, is werkgever inderdaad het onderzoek gestart. Daarbij zijn collega’s gehoord die iets hadden waargenomen van de gedragingen van werknemer. De resultaten daarvan zijn toegestuurd aan de gemachtigde met het verzoek daarop te reageren. Ook werd een uitnodiging gestuurd voor een gesprek. Werknemer heeft echter niet gereageerd op de resultaten en heeft het gesprek afgezegd. Werkgever heeft zorgvuldig gehandeld, aldus de rechter.

Conclusie

Grensoverschrijdend gedrag is maatschappelijk een actueel onderwerp. Rechters onderzoeken in dergelijke kwestie vaak of een werkgever zorgvuldig onderzoek heeft verricht. Een protocol waarin een dergelijk onderzoek is uitgewerkt en mogelijke consequenties worden benoemd, kan een werkgever helpen om aan te tonen dat zorgvuldig onderzoek is verricht. Heeft u een dergelijk protocol nodig, dan helpen wij u graag bij het opstellen daarvan.

Gepubliceerd op LinkedIn, 11 augustus 2022

Nieuws & Kennis

AlgemeenWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2024!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtPascal WillemsSociale zekerheid
16 april 2024

Law Talk 95: Special met Natascha Schenk: over jobcarving en de verplichting om een passende functie te creëren

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEIn deze aflevering van Law Talk gaan mr. Pascal Willems en "special guest" mr. Natascha Schenk in op de vraag…
AlgemeenArbeidsrechtSamantha Kranenburg
12 april 2024

Dilemma vrijdag 😎

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEW𝐞𝐫𝐤𝐧𝐞𝐦𝐞𝐫 𝐰𝐞𝐫𝐤𝐭 𝐨𝐩 𝐞𝐞𝐧 𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥 𝐦𝐞𝐭 𝐣𝐨𝐧𝐠𝐞 𝐤𝐢𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞𝐧. 𝐄𝐞𝐧 𝐤𝐢𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐞𝐩𝐭 𝐭𝐞𝐠𝐞𝐧 𝐡𝐚𝐚𝐫 𝐚𝐚𝐧 𝐰𝐚𝐚𝐫𝐝𝐨𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐰𝐞𝐫𝐤𝐧𝐞𝐦𝐞𝐫 𝐥𝐞𝐭𝐬𝐞𝐥 𝐡𝐞𝐞𝐟𝐭. 𝐇𝐚𝐝…