Kan een zieke werknemer betaald ouderschapsverlof opnemen?

Tijdens ons WVO Event op donderdag 6 oktober jl. kwam de vraag op hoe het nu zit met een zieke werknemer die betaald ouderschapsverlof wil opnemen. Kan dit? En mag de werkgever een verzoek van een zieke werknemer om betaald ouderschapsverlof op te nemen weigeren?

Aan dit onderwerp is in de memorie van toelichting en de memorie van antwoord bij de Wet betaald ouderschapsverlof geen aandacht besteed. De website van het UWV vermeldt dat als een werknemer volledig arbeidsongeschikt is, deze geen betaald ouderschapsverlof kan opnemen. “Het verlof kan namelijk pas ingaan als de werknemer weer (gedeeltelijk) kan werken.”, aldus de website van het UWV.

Gaat de zieke werknemer weer gedeeltelijk aan het werk, dan kan de werknemer betaald ouderschapsverlof opnemen en kan hiervoor een uitkering bij het UWV worden aangevraagd. Let wel op, dit moet dan wel binnen het eerste levensjaar van het kind zijn (of binnen één jaar na opname van het kind in het gezin bij adoptie of pleegzorg). De website van het UWV vermeldt dat alleen een uitkering betaald ouderschapsverlof kan worden aangevraagd voor de dagen of uren dat de werknemer niet ziek is.

In de Werkwijzer Poortwachter staat dat het uitgangspunt is dat het opnemen van verlof de re-integratie niet mag schaden. Als het opnemen van verlof conflicteert met de re-integratieverplichtingen van de werkgever en de werknemer, dan wordt van de werkgever verwacht dat hij, voor zover mogelijk, gebruikmaakt van zijn bevoegdheid om verlof te weigeren. Overigens, veel mogelijkheden om betaald ouderschapsverlof te weigeren heeft de werkgever niet. Wellicht kan de werkgever in een dergelijk geval een oordeel van de bedrijfsarts vragen over de gevolgen van de aanvraag van betaald ouderschapsverlof voor de re-integratie.

Heeft u een zieke werknemer die betaald ouderschapsverlof wenst op te nemen en twijfelt u, neem dan contact met ons op. Wij kunnen dan met u kijken naar de mogelijkheden.

Gepubliceerd op LinkedIn, 13 oktober 2022

Nieuws & Kennis

Pascal WillemsWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2023!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtLeon Toonen
8 december 2022

Nieuwe ziekteperiode van 104 weken na 4 weken werken?

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHet schrikbeeld van iedere werkgever. Heb je al gedurende langere tijd het loon van een zieke werknemer doorbetaald, moet je…
AlgemeenAnnemarie BussePascal Willems
6 december 2022

Law Talk 56: Diepslapers en semi-diepslapers? Wakker worden!

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEIn deze aflevering van Law Talk bespreken mr. Annemarie Busse en mr. Pascal Willems de 2 uitspraken van de Hoge…