Skip to main content

Kan een dienstverband eindigen door een ontbindende voorwaarde als sprake is van ziekte?

16 juli 2021

Een werkneemster heeft een leer-/arbeidsovereenkomst. In de overeenkomst is opgenomen dat als zij niet langer voldoet aan de verplichtingen en eisen die gelden bij de onderwijsinstelling, of als zij van verdere opleiding wordt uitgesloten, de leer-/arbeidsovereenkomst geacht te zijn ontbonden. We noemen dat ook wel een ontbindende voorwaarde, wat op zichzelf is toegestaan (ECLI:NL:PHR:2019:1067). De werkneemster raakt volledig arbeidsongeschikt, waarna op enig moment wordt gesproken over het stopzetten van de opleiding en zij wordt daarna ook daadwerkelijk uitgeschreven bij de opleiding. De werkgever stelt zich op het standpunt dat daardoor de ontbindende voorwaarde is ingetreden en de leer-/arbeidsovereenkomst daarom eindigt.

De werkneemster is het hier niet mee eens en stapt naar de rechter. Die oordeelt dat weliswaar een ontbindende voorwaarde kan worden afgesproken, maar dat het uitzonderlijke karakter van de ontbindende voorwaarde noopt tot een beperkte uitleg van de zin “van de opleiding uitgesloten worden”. Binnen die uitleg valt niet vanzelfsprekend het “stoppen met of beëindigen van de opleiding wegens gezondheidsredenen”. Dit geldt temeer in een situatie waarin het de bedoeling was om de opleiding op een later moment mogelijk weer op te pakken. Het enkel vanwege ziekte onderbreken van de opleiding of tijdelijk stoppen met de bedoeling de opleiding weer op te pakken wanneer de verhindering daartoe is weggevallen (dus wanneer geen sprake is van een situatie van verwijdering of uitsluiting), valt er dan ook niet onder.

De rechter oordeelt dat er geen intentie was van werkneemster om de opleiding definitief te beëindigen en dat zij ook niet is weggestuurd of uitgesloten van de opleiding omdat haar iets te verwijten was. Dit betekent dat het dienstverband niet is geëindigd door de ontbindende voorwaarde. De werkgever hoeft de werkneemster niet direct weer toe te laten, ze heeft de opleiding immers nog niet afgerond, maar moet haar wel weer toelaten vanaf het moment dat ze weer is ingeschreven bij de onderwijsinstelling. Verder moet met terugwerkende kracht het loon van de werkneemster worden doorbetaald. Vermeerderd met de maximale wettelijke verhoging (50%) en wettelijke rente.

Gepubliceerd op LinkedIn, 16 juli 2021

Nieuws & Kennis

AlgemeenWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2024!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtSamantha Kranenburg
21 juni 2024

Dilemma Vrijdag 😎⚽

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEEigen doelpunt mag of per direct ontslag? GOAL!! Alleen wel een eigen goal. Dat is niet handig. Dit EK hebben…
AlgemeenArbeidsrechtSamantha Kranenburg
20 juni 2024

De zzp’er is volledig ingebed in de organisatie, maar toch is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEDe plannen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan stapelen zich inmiddels op. Wat de afgelopen jaren in ieder geval duidelijk is…