Skip to main content

Je betaalt voor indiensttreding van jouw werknemer twee cursussen. Mag je dan een studiekostenbeding overeenkomen?

14 december 2023

Als werkgever ben je verplicht de werknemer in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Op grond van artikel 7:611a lid 2 BW dient scholing kosteloos te worden aangeboden, indien de werkgever de scholing op grond van de wet of een cao verplicht moet verstrekken. Maar wanneer is scholing nou verplicht? Een vrachtwagenchauffeur moet bijvoorbeeld volgens de wet beschikken over een rijbewijs, maar ben je als werkgever verplicht om deze scholing aan te bieden voorafgaand aan de indiensttreding?

Scholing voorafgaand aan het dienstverband

Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat er geen sprake is van verplichte scholing als de scholing nodig is voor een certificaat of diploma waarover je al bij aanvang van het werk moest beschikken. In april 2023 oordeelde de kantonrechter al dat wanneer iemand in de functie van chauffeur wordt aangenomen, de werkgever niet verplicht is de kosten van het rijbewijs te betalen (ECLI:NL:RBMNE:2023:2138). Maar hoe zit het nou als je als werkgever toch de kosten voor de opleiding voorafgaand aan het dienstverband vergoedt? Kan je dan de studiekosten terugvorderen wanneer de werknemer na korte tijd weer uit dienst gaat?

Terugvorderen studiekosten

De kantonrechter boog zich recent over deze vraag (NL:RBMNE:2023:6119). Ook in deze zaak ging het over een vrachtwagenchauffeur die voorafgaand aan de indiensttreding niet beschikte over een zogenaamde verplichte ‘code 95’ aantekening op het rijbewijs. De werkgever vergoedt voorafgaand aan het dienstverband 2 cursussen, zodat de werknemer aan de vereisten voldoet. Na slechts 3,5 maand gaat de werknemer uit dienst. Werkgever vordert de betaalde studiekosten terug.

Terugbetalingsregeling in bedrijfsreglement

De kantonrechter is duidelijk. Het gaat hier om scholing voorafgaand een het dienstverband, waardoor geen sprake is van ‘verplichte scholing’. Het stond de werkgever dus vrij om een studiekostenbeding te sluiten met de werknemer. De werkgever stelt echter dat hij mondeling wel een terugbetalingsafspraak had gemaakt en dat is verwezen naar de regeling in het bedrijfsreglement. Maar vast staat dat partijen de onderlinge afspraken niet op schrift hebben gezet.

De kantonrechter is duidelijk in haar oordeel: de werkgever is tekortgeschoten in de op haar als goed werkgever rustende verplichting, die ook geldt in de precontractuele fase. De financiële afspraken over een studiekostenregeling hadden in ieder geval duidelijk en dus schriftelijk verwoord moeten zijn, zodat de werknemer volledig op de hoogte is van de financiële verplichtingen die hij jegens de werkgever aangaat. Ook is onvoldoende onderzocht of de werknemer met die regeling in het bedrijfsreglement heeft ingestemd.

Studiekostenbeding

Pech voor deze werkgever, want met een goed studiekostenbeding had hij waarschijnlijk de kosten wel terug kunnen vorderen. Een verwijzing naar een bedrijfsreglement is natuurlijk altijd mogelijk, maar zal veelal niet voldoende zijn om aan de informatieverplichting te voldoen. Wil je zekerheid? Zorg dan altijd voor heldere afspraken in een schriftelijk studiekostenbeding.

Gepubliceerd op LinkedIn, 14 december 2023

Nieuws & Kennis

AlgemeenWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2024!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtRogier Kingma
22 februari 2024

Het concurrentiebeding, wederom een voorbeeld van hoe het niet moet

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHet blijft een relevant onderwerp: het concurrentiebeding. Veel werkgevers hebben een (gerechtvaardigd) belang bij dit beding. Anderzijds kan een dergelijk…
AlgemeenArbeidsrechtLeon ToonenZiekte en verzuim
15 februari 2024

Wat moet je als werkgever doen als werknemer aangeeft (vermoeidheids- of gezondheids)klachten te hebben maar zich nog niet heeft ziekgemeld?

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEUit een recent gepubliceerde uitspraak van de kantonrechter Breda volgt maar weer eens de zorgplicht die een werkgever heeft voor…