Skip to main content

Internetconsultaties tijdens deze zomer

10 augustus 2023

Hoewel veel mensen momenteel genieten van een welverdiende vakantie, staat het wetgevingsproces deze zomer niet stil. Voor twee voor het arbeidsrecht en sociale zekerheid relevante wetsvoorstellen loopt deze zomer de internetconsultatie. Voor een derde wetsvoorstel is de internetconsultatie net afgelopen. Het betreffen allemaal voorstellen die onderdeel zijn van het in april van dit jaar gepresenteerde pakket met maatregelen voor meer zekerheid voor werkenden en meer wendbaarheid voor ondernemers. Om welke wetsvoorstellen gaat het en wat wordt er in deze wetsvoorstellen geregeld?

Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten

Allereerst gaat het om de Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten. In dit wetsvoorstel worden nulurencontracten afgeschaft. Er komen (vaste en tijdelijke) basiscontracten met een minimumaantal uur waarvoor werkenden worden ingeroosterd en betaald krijgen. Ook wordt er een norm gesteld aan de extra beschikbaarheid. Het doel van deze wet is ook om β€˜draaideurconstructies’ te voorkomen. Met betrekking tot de ketenregeling is in het wetsvoorstel opgenomen dat een tussenpoos geldt van vijf jaar (nu nog zes maanden). Tot slot blijft er ruimte voor uitzendwerk, maar concurrentie op arbeidsvoorwaarden tussen uitzendkracht en werknemer bij de inlener moet worden voorkomen. Voor scholieren en studenten en voor seizoensarbeid geldt een aantal uitzonderingen.

De internetconsultatie loopt tot 4 september 2023.

Wet tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

Het tweede wetsvoorstel dat ter consultatie voorligt, is de Wet tot wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen in verband met het verlengen van de werkingsduur van die wet. Het recht op instroom in de IOW zou komen te vervallen per 1 januari 2024. Oudere werklozen moeten nog vier jaar langer aanspraak kunnen maken op een IOW-uitkering, aldus de in april gepresenteerde plannen. De wijziging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) die deze verlenging mogelijk moet maken, ligt momenteel voor ter internetconsultatie. Het doel van deze maatregel is om de arbeidsmarktpositie van senioren te verbeteren.

De internetconsultatie loopt tot 21 augustus 2023.

Wijziging herzieningssituatie premiedifferentiatie WW

Tot begin deze week liep de internetconsultatie voor het Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit Wfsv teneinde de uitzondering op de herzieningssituatie voor de lage premie ten gunste van het Algemeen Werkloosheidsfonds te verbreden. Door de premiedifferentiatie in de WW dragen werkgevers een lagere WW-premie af voor werknemers met een vast contract en een hogere WW-premie voor werknemers met een flexibel contract. Als een werkgever de lage WW-premie afdraagt voor een werknemer en vervolgens blijkt dat die werknemer in een kalenderjaar gemiddeld meer dan 30 procent aan overuren heeft, moet de werkgever alsnog met terugwerkende kracht de hogere premie afdragen. In dit ontwerpbesluit worden de mogelijkheden voor overwerk door werknemers met een vast contract verruimd. Dit leidt tot lagere lasten voor werkgevers.

Gepubliceerd op LinkedIn, 10 augustus 2023

Nieuws & Kennis

AlgemeenWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2024!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtPascal WillemsSociale zekerheid
16 april 2024

Law Talk 95: Special met Natascha Schenk: over jobcarving en de verplichting om een passende functie te creΓ«ren

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEIn deze aflevering van Law Talk gaan mr. Pascal Willems en "special guest" mr. Natascha Schenk in op de vraag…
AlgemeenArbeidsrechtSamantha Kranenburg
12 april 2024

Dilemma vrijdag 😎

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEW𝐞𝐫𝐀𝐧𝐞𝐦𝐞𝐫 𝐰𝐞𝐫𝐀𝐭 𝐨𝐩 𝐞𝐞𝐧 𝐬𝐜𝐑𝐨𝐨π₯ 𝐦𝐞𝐭 𝐣𝐨𝐧𝐠𝐞 𝐀𝐒𝐧𝐝𝐞𝐫𝐞𝐧. π„πžπ§ 𝐀𝐒𝐧𝐝 𝐬𝐭𝐞𝐩𝐭 𝐭𝐞𝐠𝐞𝐧 𝐑𝐚𝐚𝐫 𝐚𝐚𝐧 𝐰𝐚𝐚𝐫𝐝𝐨𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐰𝐞𝐫𝐀𝐧𝐞𝐦𝐞𝐫 π₯𝐞𝐭𝐬𝐞π₯ 𝐑𝐞𝐞𝐟𝐭. π‡πšπ…