Skip to main content

Het relatiebeding blijft een kwestie van afwegen

Het relatiebeding blijft een kwestie van afwegen

Bij concurrentie- en relatiebedingen geldt in beginsel afspraak is afspraak. De rechter kan het concurrentie- en/of relatiebeding echter schorsen of vernietigen als de werknemer onbillijk wordt benadeeld. Op 2 maart 2020 is een uitspraak van het hof Amsterdam gepubliceerd waarin deze belangenafweging duidelijk naar voren kwam. In deze kwestie werd geoordeeld dat het belang van de werknemer bij schorsing van het relatiebeding zwaarder woog dat het belang van de werkgever. Werknemer kon zijn positie aanzienlijk verbeteren en had bij zijn nieuwe werkgever meer loopbaanperspectief dan bij zijn oude werkgever. Daar tegenover stond dat zijn oude werkgever de financiële gevolgen van het vertrek van de werknemer (en de schendig van het relatiebeding) onvoldoende  aannemelijk kon maken. Bovendien werden de belangen al voldoende beschermd door het overeengekomen geheimhoudingsbeding, aldus het hof. Afspraak blijft weliswaar afspraak, maar alleen bij voldoende belang.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2020:468

Patricia Weijmans
Advocaat bij WVO Advocaten B.V.