Skip to main content

Heimelijk opnemen van gesprekken reden voor ontslag?

6 mei 2022

In de praktijk gebeurt het regelmatig dat een werknemer een gesprek met de werkgever in het geheim opneemt. Wanneer een arbeidsconflict dreigt te ontstaan, grijpt een werknemer vaak terug op deze gesprekken als bewijs. Een werkgever wordt dan achteraf geconfronteerd met heimelijke opnames, hetgeen vaak niet wordt gewaardeerd. Een werknemer kan hiermee het vertrouwen van de werkgever beschadigen.

Het voorgaande speelde ook in een zaak bij de rechtbank Den Haag. Werkgever diende naar aanleiding van het heimelijk opnemen van de gesprekken door werknemer een ontbindingsverzoek in bij de rechter. Wat ging hier nu aan vooraf?

Feiten en omstandigheden

Werkneemster was sinds 24 juni 2019 in dienst bij werkgever in de functie van teamleider. Op 3 juni 2021 vond een functioneringsgesprek plaats. Op 16 juni 2021 volgde een vervolggesprek. Deze gesprekken zijn vastgelegd in een gespreksverslag. Werkneemster was het met sommige onderdelen van het verslag niet eens. Op 24 juni 2021 is er een werkoverleg geweest met werkneemster. Een week later meldde zij zich ziek. Op 16 juli en 24 augustus 2021 volgde weer twee gesprekken. In het laatste gesprek gaf werkneemster te kennen dat zij de gesprekken van 16 en 24 juni en 16 juli 2021 had opgenomen. Werkgever was hiervan niet op de hoogte, was daar ook niet over te spreken en heeft daarop het gesprek beëindigd.

Werkgever heeft vervolgens een ontbindingsverzoek ingediend vanwege onder meer een verstoorde arbeidsverhouding.

Oordeel rechter

Als eerste heeft de rechter het opzegverbod bij ziekte beoordeeld. In beginsel mag een arbeidsovereenkomst niet worden ontbonden als een werknemer ziek is. Hiervan kan worden afgeweken als het ontbindingsverzoek geen verband houdt met de ziekte. De rechter oordeelt in deze situatie dat er geen verband is met de ziekte en gaat daarom voorbij aan het opzegverbod bij ziekte.

De rechter oordeelt vervolgens dat de arbeidsverhouding tussen partijen duurzaam verstoord is geraakt. De verstoring is begonnen na het gesprek van 3 juni 2021. Werkneemster heeft daarna zelf aangegeven dat haar vertrouwen verdwenen was. De rechter kan echter niet vaststellen of er toen al sprake was van een duurzaam verstoorde verhouding. Toen werkneemster op 24 augustus 2021 vertelde gesprekken heimelijk te hebben opgenomen, was een voortzetting van het dienstverband volgens werkgever niet meer mogelijk. Door die verstoring is een onwerkbare situatie ontstaan.

Volgens werkneemster had werkgever mediation moeten volgen. De rechter gaat daar echter aan voorbij. Volgens de rechter heeft werkgever wel pogingen ondernomen om de arbeidsverhouding te normaliseren door gesprekken met werkneemster te voeren. Mediation had mogelijk toen nog aan bod kunnen komen, maar werkneemster heeft dat afgehouden. Toen duidelijk werd dat werkneemster eerdere gesprekken heimelijk had opgenomen, is de arbeidsverhouding onherstelbaar verstoord geraakt.

Herplaatsing is niet mogelijk aangezien werkneemster in een andere functie ook te maken zou hebben met personen die betrokken zijn bij de verstoorde arbeidsverhouding. De rechter ontbindt de arbeidsovereenkomst op basis van een verstoorde arbeidsverhouding.

Conclusie

Het heimelijk opnemen van gesprekken waar je zelf aan deelneemt is weliswaar niet strafbaar en civielrechtelijk zijn deze opnames doorgaans ook te gebruiken als bewijs. Een werknemer die zonder medeweten van zijn gesprekspartners gesprekken opneemt, riskeert echter wel dat de arbeidsverhouding daardoor verstoord raakt. In deze kwestie woog het zelfs zwaar mee bij de beoordeling van de ontslaggrond.

Wij zien in onze praktijk steeds vaker dat gesprekken heimelijk worden opgenomen. Het is dan ook belangrijk om u er bewust van te zijn dat dit kan gebeuren en om hierop voorbereid te zijn. Bijvoorbeeld door hierover afspraken te maken met uw werknemer, op te passen met het doen van toezeggingen in gesprekken of de werknemer tijdens het gesprek te vragen of het gesprek wordt opgenomen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Gepubliceerd op LinkedIn: 6 mei 2022

Nieuws & Kennis

AlgemeenWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2024!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtSamantha Kranenburg
17 mei 2024

Dilemma Vrijdag 😎

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEOntslag op staande voet: dezelfde dag ontslaan of een paar dagen later in het kader van onderzoek? Ontslag op staande…
AlgemeenArbeidsrechtRogier Kingma
16 mei 2024

Ontslag op staande voet: het belang van een goede opzeggingsbrief (mededeling van dringende reden)

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEWil een ontslag op staande voet rechtsgeldig zijn moet voldaan worden aan enkele vereisen. Zo moet er sprake zijn van…