Skip to main content

Een arbeidsovereenkomst. Of toch niet?

1 mei 2018

Een arbeidsovereenkomst. Of toch niet?

Er is geen sprake van een arbeids- of uitzendovereenkomst tussen Logidex en de leerlingen. De leeraspecten van de door Logidex geplaatste leerlingen bij leerbedrijven wegen zwaarder.

De feiten

Logidex bemiddelt bij het vinden van leerwerkplekken bij bedrijven in de logistieke sector voor leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs. De leerlingen die Logidex bij bedrijven plaatst, volgen de beroepsbegeleidende leerweg. De leerlingen gaan een dag per week naar school en werken vier dagen per week bij een leerbedrijf. SNCU heeft onder meer de taak om toe te zien op naleving van de cao voor uitzendkrachten en de cao Sociaal Fonds voor de uitzendbranche. Werkgevers in de uitzendbranche zijn verplicht om aan SNCU de gegevens te verstrekken waar SNCU om vraagt. Doet een werkgever dat niet, dan is de werkgever schadeplichtig tegenover SNCU. SNCU heeft Logidex op enig moment verzocht gegevens aan te leveren in verband met de controle op naleving van de cao’s. Logidex meent dat zij geen uitzendovereenkomsten sluit en dus geen informatie aan SNCU hoeft te verstrekken. In deze kwestie stond de vraag centraal of de overeenkomsten tussen Logidex en de leerlingen aan te merken is als een arbeidsovereenkomst. Is dat namelijk niet het geval,dan kan (gelet op artikel 7:690 BW) ook geen sprake zijn van een uitzendovereenkomst in de zin van de cao’s.

De beslissing

De kantonrechter en het Gerechtshof Den Haag oordeelden allebei dat sprake was van uitzendovereenkomsten tussen Logidex en de leerlingen. Daarbij was onder meer relevant dat Logidex vergoedingen ontving van de leerbedrijven voor de door Logidex geplaatste leerlingen. En dat Logidex de leerlingen het wettelijk minimumloon betaalde voor hun werkzaamheden. De Hoge Raad vond echter dat het Gerechtshof onvoldoende heeft ge- motiveerd waarom het hof in deze specifieke kwestie oordeelde dat de werkzaamheden van de leerlingen niet in overwegende mate in het belang waren van de opleiding die zij volgden. De zaak werd verwezen naar het Gerechtshof Amsterdam.Dit hof heeft op 6 februari 2018 geoordeeld dat toch sprake is van een leerovereenkomst en dat Logidex dus niet verplicht was de door SNCU verzochte informatie aan SNCU te verstrekken.

Gerechtshof Amsterdam, 6 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:404

COMMENTAAR:

Bij de beoordeling of sprake is van een leerovereenkomst komt het erop aan of de werkzaamheden van de leerling naar de bedoeling van partijen zozeer zijn gericht op het uitbreiden van de eigen kennis en ervaring van de leerling, dit met het oog op de voltooiing van een opleiding, dat van een arbeidsovereenkomst (of uitzendovereenkomst) niet kan worden gesproken. Daarbij zijn alle omstandigheden van het geval relevant. Niet alleen (de tekst van) de overeenkomst, die in deze zaak veel weg had van een arbeidsovereenkomst en zelfs een arbeidsovereenkomst genoemd werd, maar ook andere factoren spelen een rol. Bij de beoordeling was bijvoorbeeld ook relevant dat de leerlingen in het kader van de hun opleiding verplicht waren om ervaring op te doen bij bedrijven. Verder telde mee dat het initiatief tot plaatsing van de school uitging en dat er vanuit de onderwijsinstelling invloed kon worden uitgeoefend op de kwaliteit en de begeleiding door het leerbedrijf. De ‘arbeidsovereenkomst’ was daarom geen arbeidsovereenkomst, maar een leerovereenkomst.

Gepubliceerd in: Flexmarkt, 1 mei 2018

Nieuws & Kennis

Workshops en opleidingen
15 juni 2023

Inschrijving: WVO Event 5 oktober 2023

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEWVO Event 2023: Actualiteiten arbeidsrecht, ziekte en verzuim & sociale zekerheid Net zoals de afgelopen jaren, organiseren wij ook dit…
AlgemeenArbeidsrechtJanna van der Kamp
28 september 2023

Geen wettelijk recht op thuiswerken, moeten we nu massaal naar kantoor?

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEDe Eerste Kamer heeft dinsdag 26 september jl. het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ verworpen. Als het wetsvoorstel was…
AlgemeenAnnemarie BusseArbeidsrechtPatricia WeijmansSociale zekerheid
26 september 2023

Law Talk 84: Gebeurt er nog iets in Den Haag?

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEIn deze aflevering van Law Talk bespreken mr. Patricia Weijmans en mr. Annemarie Busse twee verschillende onderwerpen. Als eerste komt…