Coronacrisis: grote (juridische) gevolgen voor de uitzendbranche?

2 februari 2022

In de horeca worden schoonmaakwerkzaamheden vaak uitbesteed aan schoonmaakbedrijven. Veel schoonmaakbedrijven maken daarbij gebruik van uitzendkrachten. Vanwege de coronacrisis heeft de overheid o.a. besloten om horecazaken te sluiten. Deze sluiting heeft vervolgens gevolgen voor deze schoonmaakbedrijven. Er hoeft immers niet schoongemaakt te worden. Deze uitzendkrachten zijn daarom niet meer nodig. Moet het schoonmaakbedrijf deze uitzendkosten alsnog aan het uitzendbureau betalen?

De Hoge Raad heeft eerder bepaald dat een dergelijke sluiting van (horeca)bedrijven een onvoorziene omstandigheid kan opleveren (https://www.wvo-advocaten.nl/coronacrisis-huurprijsvermindering-deel-3/). Vanwege deze onvoorziene omstandigheid kan een gesloten huurovereenkomst (tijdelijk) worden aangepast en kan dit leiden tot een (tijdelijke) huurprijsvermindering. Kortom, er hoeft dan minder huur betaald te worden. Geldt een dergelijk beroep op onvoorziene omstandigheden ook voor gesloten inleenovereenkomsten?

Onlangs heeft de rechtbank Noord-Holland hierover een uitspraak gedaan (ECLI:NL:RBNHO:2022:150). Waar ging deze zaak over?

Deze zaak had betrekking op een schoonmaakbedrijf, dat o.a. door La Place werd ingeschakeld om haar horecagelegenheid schoon te maken. Het schoonmaakbedrijf maakte daarbij gebruik van een aantal uitzendkrachten van een uitzendbureau. Dit schoonmaakbedrijf had hiervoor inleenovereenkomsten met het uitzendbureau gesloten. De looptijd van de inleenovereenkomsten was o.a. gelegen in de (beginperiode van de) coronacrisis. Tijdens deze looptijd zou er een afnameplicht zijn, waardoor het al dan niet inzetten van deze uitzendkrachten voor risico van het schoonmaakbedrijf zou moeten komen. Het uitzendbureau betaalt ook het loon van de uitzendkrachten.

Door de overheidsmaatregelen moest La Place noodgedwongen haar deuren sluiten. Het schoonmaakbedrijf kon daardoor de uitzendkrachten niet meer bij La Place laten werken. De omzet van het schoonmaakbedrijf viel bij La Place daarom volledig weg. Was het schoonmaakbedrijf alsnog verplicht om de facturen van het uitzendbureau in deze periode te voldoen?

De rechtbank oordeelde dat de coronacrisis en als gevolg daarvan de genomen overheidsmaatregelen niet zijn verdisconteerd in de inleenovereenkomsten die partijen hebben gesloten vóór 15 maart 2020.

Volgens de rechtbank volgt dit al uit de omstandigheid dat een gezondheidscrisis met deze ernst, omvang, impact en duur alsmede de tegen de verspreiding van het virus getroffen overheidsmaatregelen ongekend zijn. De enkele omstandigheid dat partijen een afnameverplichting zijn overeengekomen in de inleenovereenkomsten, leidt niet tot een ander oordeel, reeds omdat een afnameverplichting als zodanig niets zegt over de vraag of daarin het coronarisico is verdisconteerd.

De enkele omstandigheid dat partijen een afnameverplichting zijn overeengekomen in de inleenovereenkomsten, maakt dat niet anders. Volgens de rechtbank zegt een afnameverplichting als zodanig niets over de vraag of daarin het coronarisico is verdisconteerd.

Dit betekent dat de gesloten inleenovereenkomsten niet ongewijzigd in stand kunnen blijven.

De rechtbank vindt het redelijk dat het financiële nadeel dat is ontstaan gelijk te verdelen over beide partijen, omdat dit nadeel niet in de risicosfeer van het uitzendbureau ligt en evenmin in die van het schoonmaakbedrijf. De rechtbank verstaat onder het financiële nadeel: de openstaande hoofdsom, voor zover niet al is gecompenseerd door de financiële steun die het uitzendbureau van de overheid heeft ontvangen in de vorm van de NOW-regeling.

Kortom, dit schoonmaakbedrijf hoeft dus niet alle kosten aan het uitzendbureau te voldoen.

Gepubliceerd op LinkedIn: 2 februari 2022.

Nieuws & Kennis

Pascal WillemsWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2023!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtJanna van der Kamp
29 november 2022

Disfunctioneren; erkennen of ontkennen?

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEDisfunctioneren kan grofweg verdeeld worden in twee categorieën; i) niet geschikt zijn voor de uitoefening van de werkzaamheden/taken, en/of ii)…
AlgemeenArbeidsrechtMarieke Hulstijn-Botter
24 november 2022

Bedenk goed wat je met je tankpas doet!

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEWij zien het vaak de laatste tijd, werknemers die op oneigenlijke wijze gebruik maken van de tankpas voor hun leaseauto.…