Skip to main content

Betaal het loon op tijd en voorkom zo wettelijke verhoging

19 juli 2021

De rechtbank Rotterdam moest vorige maand oordelen over een kwestie waarin de werkgever stelselmatig het loon van een werknemer te laat betaalde. De werknemer was een jaar bij de werkgever in dienst geweest en vorderde een bedrag van € 16.830,- aan wettelijke verhoging.

Oordeel kantonrechter

De werkgever meende dat, nu in de arbeidsovereenkomst geen specifieke betaaldatum stond vermeld, het loon uiterlijk moest worden voldaan aan het einde van de op het betreffende loontijdvak volgende maand. De werknemer meende dat het loon aan het einde van de betreffende maand moest worden voldaan. De kantonrechter oordeelt dat voor de uitleg van artikel 7:623 BW door de werkgever geen steun te vinden is in het betreffende artikel en de geldende jurisprudentie. Ook is niet gebleken van een afspraak met de werknemer dat het loon later betaald mocht worden. De werkgever had het loon aan het einde van de betreffende maand, waarover het loon is berekend, moeten voldoen.

Over de maanden juli 2020 tot en met januari 2021 had de werkgever het loon te laat aan de werknemer voldaan. De werknemer maakte dan ook terecht aanspraak op de wettelijke verhoging op grond van artikel 7:625 BW.

Artikel 7:625 BW schrijft voor dat de wettelijke verhoging voor de vierde tot en met de achtste werkdag, nadat het loon betaald had dienen te worden, vijf procent per dag bedraagt en voor elke volgende werkdag één procent, met dien verstande dat de verhoging in geen geval de helft van het verschuldigde te boven zal gaan. Dat betekent dat de wettelijke verhoging dient te worden berekend over het aantal werkdagen dat het loon te laat is betaald, en níet – zoals de werknemer had gedaan – over het aantal kalenderdagen dat het loon te laat is betaald. Een en ander leidde ertoe dat de gevorderde wettelijke verhoging over het te laat betaalde loon werd gematigd en werd toegewezen tot een totaalbedrag van € 14.190,-.

Dus: let op!

Het stelselmatig te laat betalen van het salaris kwam deze werkgever duur te staan. Zorg ervoor dat u dit niet gebeurt en betaal het salaris van uw werknemers op tijd. Het is mogelijk om binnen zekere grenzen de loonbetalingstermijn te verlengen. Voor vragen hierover kunt u uiteraard bij ons terecht.

Bron: rechtbank Rotterdam 4 juni 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:6501

Gepubliceerd op LinkedIn, 19 juli 2021

Nieuws & Kennis

Pascal WillemsWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2023!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenPascal WillemsPatricia Weijmans
6 juni 2023

Law Talk 76: Passende arbeid wordt bedongen arbeid volgens de CRvB

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEIn deze aflevering van Law Talk bespreken mr. Pascal Willems en mr. Patricia Weijmans de uitspraak van de Centrale Raad…
AlgemeenArbeidsrechtLeon Toonen
1 juni 2023

Wat te doen als werkgever in geval van melding grensoverschrijdend gedrag?!

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEDe aandacht voor en meldingen van grensoverschrijdend gedrag zijn toegenomen. Toch is er bij werkgevers nog veel onbekendheid hoe nu…