Skip to main content

Bedenk goed wat je met je tankpas doet!

24 november 2022

Wij zien het vaak de laatste tijd, werknemers die op oneigenlijke wijze gebruik maken van de tankpas voor hun leaseauto. Tip voor werkgevers: maak over het gebruik van de tankpas duidelijke afspraken met een werknemer. En schendt de werknemer deze afspraken, dan is ontslag op staande voet een mogelijkheid. Zo blijkt uit een recente kwestie bij de Rechtbank Rotterdam.

Wat speelde er?

De werknemer was op 1 mei 2022 voor bepaalde tijd in dienst getreden bij de werkgever in de functie van projectmanager. De werkgever had aan de werknemer voor het verrichten van zijn werkzaamheden een bedrijfsauto en een tankpas ter beschikking gesteld. In de “Overeenkomst inzake auto van de zaak” hadden partijen afspraken gemaakt over het gebruik van de auto en de tankpas, waaronder de afspraak dat de tankpas was gekoppeld aan de aan de werknemer ter beschikking gestelde bedrijfsauto en, vanzelfsprekend, uitsluitend voor zakelijke doeleinden van de werkgever gebruikt mocht worden.

Op vrijdag 17 juni 2022 meldde de werknemer zich ziek vanwege een enkelblessure. De werknemer was als gevolg van die enkelblessure niet in staat om auto te rijden en om naar het kantoor van de werkgever te reizen. Op 21 juni 2022 stuurde de werknemer het volgende WhatsApp bericht aan de werkgever: “Probeer me voet vandaag nog zoveel mogelijk omhoog te houden in de hoop de zwelling nog wat afneemt. Als dit gebeurd hoop ik morgenochtend weer in de auto te kunnen stappen”. De werkgever heeft hierop nog voorgesteld om hem te laten ophalen door een collega. Dit was niet nodig, aldus de werknemer. Op diezelfde dag rond 21.15 uur heeft de echtgenote van de werknemer voor een bedrag van € 50,21 (inclusief btw) getankt met de privéauto en deze tankbeurt afgerekend met de tankpas van de werknemer. Op woensdag 22 juni 2022 is de werknemer met de bedrijfsauto naar zijn werk gegaan.

Op 28 juni 2022 ontving de werkgever het transactieoverzicht van de tankpas, waarop ook de transactie stond van 21 juni 2022. De werkgever heeft naar aanleiding hiervan onderzoek gedaan, omdat de werknemer op de bewuste dag als gevolg van arbeidsongeschiktheid thuis zat en naar eigen zeggen die dag niet in staat was om auto te rijden. Uit dit onderzoek bleek dat een vrouwelijke persoon getankt had met de tankpas van de werknemer voor een andere auto dan de bedrijfsauto van de werknemer. Op diezelfde dag, 28 juni 2022, vond een gesprek plaats tussen de werkgever en de werknemer. De werknemer kon geen verklaring geven voor de bewuste tankbeurt met de privéauto. Hierop is de werknemer op staande voet ontslagen.

De werknemer heeft tegen het ontslag op staande voet geprotesteerd, hij heeft zich beschikbaar gehouden voor het verrichten van zijn werkzaamheden en hij heeft het bedrag van de tankbeurt uiteindelijk aan de werkgever teruggestort.

Procedure bij de kantonrechter

De werknemer heeft de kantonrechter uiteindelijk verzocht het ontslag op staande voet te vernietigen, dan wel aan hem een billijke vergoeding, vergoeding voor onregelmatige opzegging en de transitievergoeding te betalen.

De kantonrechter stelde voorop dat tussen partijen niet in geschil was dat de echtgenote van de werknemer op 21 juni 2022 zonder toestemming van de werkgever met de tankpas met de privéauto had getankt. Dat is in strijd met de “Overeenkomst inzake auto van de zaak”. Het was de werknemer derhalve niet toegestaan om zonder toestemming van de werkgever met de tankpas een tankbeurt ten behoeve van zijn privéauto af te (laten) rekenen. Dat de werknemer daar zelf geen bezwaar in zag, omdat hij volgens hem (aanvankelijk) met zijn echtgenote had afgesproken dat zij hem op 22 juni 2022 naar het werk zou brengen in verband met zijn enkelblessure en dat er daarom zakelijke kilometers gemaakt zouden worden, betekent niet dat het met de tankpas betalen van de tankbeurt met de privéauto (zonder toestemming) ook was toegestaan. Uiteindelijk is de privéauto niet aangewend voor zakelijke kilometers en dus is de brandstof volledig ten goede gekomen aan het privégebruik van de privéauto. Dat is al helemaal niet toegestaan, aldus de kantonrechter.

De werknemer heeft bij de werkgever geen melding gemaakt van de tankbeurt. Ook heeft hij tijdens het gesprek op 28 juni 2022 geen verklaring gegeven over het hoe en waarom van deze tankbeurt met de privéauto. Dat de werknemer zich de tankbeurt niet meer goed zou hebben kunnen herinneren, acht de kantonrechter (op zijn minst) opmerkelijk. De werknemer is in de gelegenheid gesteld om zijn kant van het verhaal te vertellen, dus er is sprake geweest van hoor en wederhoor. Dat de werknemer, zelfs nog tijdens de zitting, steeds zijn verhaal veranderde, heeft hem niet geholpen.

De kantonrechter acht het gerechtvaardigd dat de werkgever aan de integriteit van de werknemer is gaan twijfelen en dat zij per direct geen vertrouwen meer in de werknemer had. Dit geldt volgens de kantonrechter temeer nu er sprake was van een (zeer) kort dienstverband en de werknemer zijn sporen nog niet verdiend had. Dat de werknemer het bedrag van de tankbeurt inmiddels weer aan de werkgever had terugbetaald, kon niet tot een ander oordeel leiden. Toen was het vertrouwen al ernstig geschaad.

De kantonrechter oordeelt dan ook dat de werknemer door te handelen zoals hij heeft gedaan een zodanige situatie in het leven heeft geroepen dat hij, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, het vertrouwen zodanig had geschaad dat van de werkgever redelijkerwijze niet kon worden gevergd dat zij de arbeidsovereenkomst nog liet voortduren. Het ontslag op staande voet blijft in stand. Voor toekenning van een billijke vergoeding, of andere vergoeding, is geen aanleiding, nu er sprake was van een dringende reden voor ontslag.

Bel ons!

Krijgt u te maken met een soortgelijke kwestie? Maakt uw werknemer ook op oneigenlijke wijze gebruik van een door u ter beschikking gestelde tankpas? Of heeft u hulp nodig bij het vaststellen van afspraken over het gebruik van een zakelijke auto en de tankpas? Nee, dan contact met ons op.

Gepubliceerd op LinkedIn, 24 november 2022

Nieuws & Kennis

AlgemeenWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2024!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtVera Voogt-PrijnZiekte en verzuim
12 juli 2024

Dilemma Vrijdag 😎

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEStel: jouw werknemer is ziek. Moet je per se een bedrijfsarts inschakelen of mag je ook een arboarts inschakelen? In…
AlgemeenArbeidsrechtJanna van der Kamp
11 juli 2024

Onze eerste WVO-er met WVO strandlaken is weer terug van vakantie 😎🌞🏖 !

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEVier weken geleden vroegen wij jullie hoe ver WVO Advocaten deze zomer zou komen. Op welk (onbewoond) eiland jullie je…