Skip to main content

Attentie! Whk Premie 2023 mogelijk onjuist, actie noodzakelijk!

15 december 2022

Werkgevers die publiek verzekerd zijn bij het UWV krijgen in deze periode de beschikking Whk 2023 in de bus. Het is sowieso goed om deze goed te (laten) controleren. Dit jaar geldt dat misschien wel extra want er bestaat een kans dat de gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Whk) 2023 onjuist is vastgesteld. Hoe zit dat en wat moet u doen?

No-risk en Whk

Op 28 oktober 2022 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over een situatie waarbij de ziektewetuitkeringen ten onrechte waren toegerekend aan een werkgever. Het ging om een uitzendbureau waarbij werd gewerkt met uitzendcontracten met een uitzendbeding. Het uitzendbureau had een uitzendkracht in dienst die op 19 april 2011 een WIA-uitkering heeft aangevraagd. Die uitkering is op 21 april 2011 geweigerd omdat de uitzendkracht minder dan 35% arbeidsongeschikt was. Op 15 juli 2013 is de uitzendkracht opnieuw in dienst getreden bij het uitzendbureau. Per 1 oktober 2015 is hij echter weer ziekgemeld waardoor zijn arbeidsovereenkomst is geëindigd. Vervolgens is de uitzendkracht op 6 juni 2016 opnieuw in dienst getreden bij het uitzendbureau en per 4 oktober 2016 weer ziekgemeld. In beide ziekteperioden in 2016, de periode tot en met 5 juni 2016 en de periode vanaf 6 oktober 2016, heeft de uitzendkracht van het UWV een ziektewetuitkering (ZW-uitkering) ontvangen. Deze ZW-uitkering is door de belastingdienst toegerekend aan het uitzendbureau. Het uitzendbureau vocht dat aan.

Hoge Raad

Het gerechtshof, als belastingrechter, oordeelde dat de vanaf 2016 aan de uitzendkracht betaalde ziektewetuitkeringen zijn betaald op grond van de no-risk polis van artikel 29b, lid 1b Ziektewet en daarom niet aan het uitzendbureau toegerekend dienen te worden. De uitzendkracht is in 2013, en dus binnen de eerste vijfjaarstermijn bij het uitzendbureau in dienst getreden en vanaf dat moment is er voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van de no-risk polis. Daardoor had de ziektewetuitkering niet aan het uitzendbureau doorbelast mogen worden. In de uitspraak van 28 oktober 2022 heeft de Hoge Raad het oordeel van het gerechtshof bevestigd.

Onjuiste beschikking Whk 2023

De belastingdienst heeft recent laten weten dat de uitspraak van de Hoge Raad te laat is gekomen om de gevolgen hiervan mee te nemen in de beschikking ‘gedifferentieerd premiepercentage Whk 2023’. Daarom kan het zijn dat de ZW-uitkeringen (en eventuele WIA-uitkeringen) aansluitend aan een tweede dienstbetrekking aan een werkgever worden toegerekend als uitkeringslast. Het gaat dan om uitkeringen die in 2021 zijn uitbetaald. Mogelijk is het gedifferentieerde premiepercentage Whk bij middelgrote en grote werkgevers te hoog vastgesteld. Als deze situatie ook voor u geldt, dan kunt u bezwaar maken tegen de beschikking gedifferentieerd premiepercentage Whk 2023. Let wel op de bezwaartermijn!

Ook voor eigenrisicodragers is het goed om rekening te houden met dit arrest van de Hoge Raad omdat de reikwijdte van de no-riskpolis dus iets ruimer lijkt te zijn dan werd aangenomen.

Als u hier vragen over heeft of hulp nodig hebt bij het instellen van bezwaar, dan kunt u contact met ons opnemen.

Gepubliceerd op LinkedIn, 15 december 2022

Nieuws & Kennis

AlgemeenWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2024!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtSamantha Kranenburg
17 mei 2024

Dilemma Vrijdag 😎

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEOntslag op staande voet: dezelfde dag ontslaan of een paar dagen later in het kader van onderzoek? Ontslag op staande…
AlgemeenArbeidsrechtRogier Kingma
16 mei 2024

Ontslag op staande voet: het belang van een goede opzeggingsbrief (mededeling van dringende reden)

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEWil een ontslag op staande voet rechtsgeldig zijn moet voldaan worden aan enkele vereisen. Zo moet er sprake zijn van…