Skip to main content

Arbodiensten opgelet!

9 februari 2023

Goed nieuws voor arbodiensten die de opleidingskosten betalen voor werknemers die de opleiding tot geregistreerd bedrijfsarts volgen. De rechtbank Overijssel heeft recent bevestigd dat een arbodienst deze opleidingskosten kan terugvorderen bij de werknemer (nu deze scholing niet valt onder de verplichte scholing als bedoeld in artikel 7:611a lid 2 BW). Uiteraard moet er dan wel een goed geformuleerd studiekostenbeding zijn overeengekomen.

De kwestie bij de rechtbank Overijssel ging over een werknemer die werkzaam was als AIOS en de opleiding tot geregistreerd bedrijfsarts had gevolgd. De werkgever had de studiekosten van de werknemer betaald. Partijen waren een studiekostenbeding overeengekomen waarbij was afgesproken dat de werknemer de studiekosten moest terugbetalen als hij gedurende de opleiding of binnen een bepaalde periode na afloop van de opleiding de arbeidsovereenkomst zou opzeggen. Vervolgens nam de werknemer ontslag en trad in dienst bij een andere arbodienst. De werkgever wilde de gemaakte studiekosten op de werknemer verhalen. Maar wat valt nu onder ‘studiekosten’? En welke kosten kan de werkgever terugvorderen?

Studiekosten

Onder studiekosten vallen de kosten voor het volgen van de opleiding. Dit zijn de kosten die de werkgever betaalt aan het opleidingsinstituut. In de kwestie die speelde bij de Rechtbank Overijssel had de werkgever de werknemer ook de mogelijkheid geboden om tijdens werktijd maximaal acht uur per week aan de opleiding te spenderen. Als de werknemer van deze mogelijkheid gebruik zou maken, zouden de studiekosten worden verhoogd (rekensom: benutte tijd x uurloon werknemer). Ook had de werkgever in het studiekostenbeding opgenomen dat de studiekosten zouden worden verhoogd met de kosten van supervisie en intervisie die daadwerkelijk waren gemaakt.

Studiekostenbeding

Maar wat is er nu nodig om ervoor te zorgen dat de studiekosten daadwerkelijk van de werknemer kunnen worden gevorderd als deze voortijdig vertrekt (naar een concurrent)? Allereerst moet een studiekostenbeding zijn overeengekomen. Dit beding moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Wij schreven hierover eerder al een blog.

Of de studiekosten kunnen worden teruggevorderd staat of valt met een goed geformuleerd studiekostenbeding. Hoewel het studiekostenbeding in de kwestie die speelde bij de rechtbank Overijssel goed geformuleerd was en voldeed aan de vereisten die daaraan in de jurisprudentie zijn gesteld, kon de werkgever toch niet alle studiekosten (lees: de volledige kosten voor intervisie en supervisie) op de werknemer verhalen. Hoewel de werknemer wist dat de kosten voor intervisie en supervisie op hem verhaald zouden kunnen worden, bood het studiekostenbeding geen enkel concreet aanknopingspunt om vooraf een inschatting te kunnen maken van de hoogte van de supervisiekosten. Daarom was het studiekostenbeding niet voldoende duidelijk.

Waar moet bij het opstellen van een studiekostenbeding op worden gelet om ervoor te zorgen dat de (volledige) studiekosten van een werknemer kunnen worden teruggevorderd? Neem vooral contact met ons op, zodat wij kunnen meedenken over de formulering van het studiekostenbeding.

En houd vooral ook onze Law Talk in de gaten, want de uitspraak van de Rechtbank Overijssel zal binnenkort uitgebreider worden besproken!

Gepubliceerd op LinkedIn, 9 februari 2023

Nieuws & Kennis

AlgemeenWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2024!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtRogier Kingma
22 februari 2024

Het concurrentiebeding, wederom een voorbeeld van hoe het niet moet

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHet blijft een relevant onderwerp: het concurrentiebeding. Veel werkgevers hebben een (gerechtvaardigd) belang bij dit beding. Anderzijds kan een dergelijk…
AlgemeenArbeidsrechtLeon ToonenZiekte en verzuim
15 februari 2024

Wat moet je als werkgever doen als werknemer aangeeft (vermoeidheids- of gezondheids)klachten te hebben maar zich nog niet heeft ziekgemeld?

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEUit een recent gepubliceerde uitspraak van de kantonrechter Breda volgt maar weer eens de zorgplicht die een werkgever heeft voor…