Skip to main content

Aanpassing NVP Sollicitatiecode

Aanpassing NVP Sollicitatiecode

De NVP-Sollicitatiecode (‘de code’) die bij werving en selectie wordt gebruikt is geactualiseerd. De code is van toepassing op een procedure om een vacature binnen een organisatie te vervullen en waarvoor de werving en selectie van kandidaten plaatsvindt en sluit aan bij bestaande Europese wet- en regelgeving. Het doel van de code is een norm te bieden voor een transparante en eerlijke werving- en selectieprocedure. ‘Fair play’ dus!

De belangrijkste wijzigingen zien op een betere bescherming van de privacy van de sollicitant. Zo mag geen salarisstrook van de huidige of vorige werkgever van de sollicitant meer worden verlangd en zijn de formuleringen voor het bewaren van sollicitatiegegevens aangescherpt. Verder is het vermijden van eisen ten aanzien van persoonlijke kenmerken scherper geformuleerd in het kader van gelijke behandelingswetgeving. Bij de inzet van sollicitatiebijeenkomsten of video-sollicitatie mag de sollicitant om afwijking van de procedure vragen. Inzet van AI of algoritmes mag, maar moet gevalideerd en transparant zijn. Verder is een ‘meeloopdag’ toegestaan, als sprake is van een wederzijds belang en het niet leidt tot verkapte arbeid met loonwaarde.

Download hier de sollicitatiecode: https://www.nvp-hrnetwerk.nl/sollicitatiecode/

Leon Toonen
Advocaat bij WVO Advocaten B.V.

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail