Skip to main content

Uitnodiging

WVO Event 6 oktober 2022

WVO Event 2022: Actualiteiten arbeidsrecht, ziekte en verzuim & sociale zekerheid

WVO Event 2022: Actualiteiten arbeidsrecht, ziekte en verzuim & sociale zekerheid
Net zoals in 2019 en 2021, organiseren wij ook dit jaar weer het WVO Event: een grootschalige bijeenkomst waarin wij de deelnemers helemaal bijpraten over de actualiteiten op het gebied van arbeidsrecht, ziekte en verzuim & sociale zekerheid. De wetgevende en rechtsprekende macht zit ook in 2022 niet stil. Het afgelopen jaar heeft weer genoeg interessante ontwikkelingen opgeleverd die voor de dagelijkse praktijk zeer belangrijk zijn.

Wilt u niets missen en weer helemaal bij(gepraat) zijn op het vakgebied van arbeidsrecht, ziekte en verzuim & sociale zekerheid? Schrijf u dan snel in voor het WVO Event 2022. Let op: vol = vol!

Voor wie is het?
Voor bedrijven (HR, juristen en leidinggevenden) en professionals (casemanagers, arbeidsdeskundigen, bedrijfsartsen, re-integratiecoaches, etc.). In het bijzonder voor hen die geregeld te maken hebben met lastige arbeidsrechtelijke kwesties of lastige kwesties rondom arbeidsongeschiktheid en die zich realiseren dat je door tijdig en op de juiste manier te acteren, kunt voorkomen dat een kwestie maar voort blijft slepen. In veel gevallen is escalatie te voorkomen.

Wanneer en waar?
Het WVO Event vindt plaats op donderdag 6 oktober 2022 van 13:00 – 17:00 uur (inloop vanaf 12:30 uur). Na afloop is er nog tijd om even na te praten en een afsluitend drankje te drinken. Wij ontvangen u graag bij Van der Valk Hotel “De Cantharel” te Ugchelen (langs de A1 bij Apeldoorn). 

Wat is het programma?
Tijdens deze bijeenkomst zullen wij de meest belangrijke en actuele ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht, ziekte en verzuim & sociale zekerheid op heldere en praktische wijze met u bespreken. Ontwikkelingen waar u beslist van op de hoogte moet zijn en die u dus echt niet wilt missen. Wij delen uiteraard ook allerlei handige tips uit onze praktijk.

De actualiteiten zullen we bespreken aan de hand van drie hoofdthema’s:

  • Actuele nieuwe wetgeving en plannen voor de arbeidsmarkt (o.a. Wet betaald ouderschapsverlof en de plannen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt)
  • Actualiteiten arbeidsrecht en verzuim  (o.a. varia actuele jurisprudentie arbeidsrecht/ontslagrecht en actualiteiten re-integratie)
  • Actualiteiten sociale zekerheid (o.a. actuele jurisprudentie ZW/WIA)

Naast het bespreken van bovenstaande onderwerpen laten wij u graag kennismaken met een nieuw initiatief van WVO Advocaten en Hera Inzetbaarheid: Het Kenniscentrum Arbeidsconflicten.

Het Kenniscentrum Arbeidsconflicten biedt aan werkgevers en arbodienstverleners een snelle methode om arbeidsconflicten op te lossen, waarbij onnodige ziekmeldingen kunnen worden voorkomen en de druk op bedrijfsartsen en arbodienstverleners afneemt. Daarnaast biedt deze methode allerlei mogelijkheden en ondersteuning om arbeidsconflicten te voorkomen.

Geïnteresseerd? Dan mag u het WVO Event zeker niet missen!

Corona-update
Corona leek even weg, maar op het moment van het versturen van deze uitnodiging neemt het aantal coronabesmettingen (toch) weer toe. Wij hopen dat het mogelijk zal zijn om het WVO Event op 6 oktober 2022 in fysieke vorm te laten plaatsvinden. Wij zien nog altijd de toegevoegde waarde van echt persoonlijk contact en kijken er dan ook naar uit u te kunnen ontvangen op een mooie locatie. Vanzelfsprekend worden tijdens het WVO Event eventuele (alsdan geldende) corona-maatregelen in acht genomen.

Mochten de corona-maatregelen dit noodzakelijk maken, dan zullen we genoodzaakt zijn ons event op een andere wijze vorm te geven. Mochten we bij een alternatieve vorm minder bezoekers kunnen ontvangen, dan zullen we de volgorde van inschrijving aanhouden. Mocht dit aan de orde zijn, dan stellen we u hiervan uiteraard op de hoogte.

Kosten
Aan deelname aan het WVO Event zijn voor u als relatie geen kosten verbonden. Wel rekenen wij op uw aanwezigheid (na aanmelding) en actieve deelname.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Belangrijk: Indien u zich aanmeldt, dan gaan wij ervan uit dat u ook daadwerkelijk aanwezig zult zijn. Uiteraard kunt u zich ook laten vervangen door een collega. Mocht u noch een collega kunnen komen, dan stellen wij het op prijs indien u dat zo snel mogelijk aan ons laat weten. Op deze manier kunnen wij nog iemand anders de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan ons event.

Mocht u nu een collega willen meenemen die geen rechtstreekse uitnodiging van ons heeft ontvangen, dat mag uiteraard! Laat deze collega zich ook aanmelden via het aanmeldformulier.

Tot slot
Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan vooral contact met ons op! Wij hopen u (opnieuw) te mogen begroeten op donderdag 6 oktober a.s.

Team WVO Advocaten

Aanmeldformulier