Skip to main content

Oeps, teveel salaris betaald. Kan je het teveel betaalde terugvorderen?!

23 maart 2022

Soms komt het voor dat een werkgever teveel salaris aan een werknemer heeft betaald. Bijvoorbeeld door een fout in de loonadministratie, een fout in de afdracht van de loonbelasting of sociale premies, omdat een looninschaling niet is toegepast of omdat een werknemer in het tweede ziektejaar niet in loon is teruggezet. Het kan om aanzienlijke bedragen gaan, met name als de situatie al jarenlang heeft geduurd. De eerste vraag die in dit soort gevallen speelt is: kan het teveel betaalde loon worden teruggevorderd?

Het juridische antwoord is: dat hangt ervan af. Het loon is onverschuldigd betaald en kan door de werkgever om die reden worden teruggevorderd. De hoofdregel is dan ook dat het onverschuldigd betaalde loon terugbetaald moet worden, of bijvoorbeeld verrekend wordt met toekomstige betalingen. Terugvordering kan echter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Of in strijd met het goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) wanneer voor de werknemer niet duidelijk hoefde te zijn dat te veel is betaald.

Deze maand oordeelde de kantonrechter Maastricht dat een ambtenaar van de Belastingdienst wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat hij teveel salaris had ontvangen. Met de werknemer was schaal F, trede 6 besproken, maar hij werd ingeschaald in schaal 10 trede 6. Dat de schriftelijke vastlegging anders was dan hetgeen was besproken had voor de werknemer al aanleiding moeten zijn om te twijfelen aan de juistheid hiervan. Maar bovendien was het gevolg dat van de ene op de andere maand salaris van de werknemer met meer dan € 1.000,00 bruto was gestegen. Een dergelijke salarisstijging is, zeker in verhouding met de hoogte van het salaris dat de werknemer tot dan ontving, zodanig spectaculair (stijging van bijna 40%) dat dit zonder meer aanleiding voor hem had moeten zijn om te twijfelen aan de juistheid van dit salaris in relatie tot hetgeen met hem reeds eerder was besproken.

Nu de werknemer wist of redelijkerwijs kon weten dat hij teveel salaris ontving, is de terugvordering van de werkgever van het teveel betaalde salaris terecht. En bovendien is de werkgever gerechtigd het salaris te wijzigen naar de correcte schaalindeling. De stelling dat dit een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden is gaat niet op, aangezien sprake was van een evidente fout en de werknemer dat wist of redelijkerwijze kon weten.

Gepubliceerd op LinkedIn: 23 maart 2022

Nieuws & Kennis

AlgemeenWorkshops en opleidingen
11 oktober 2022

LUSTRUM – WVO EVENT 2024!

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEHoud deze pagina in de gaten, nadere informatie volgt.
AlgemeenArbeidsrechtSamantha Kranenburg
21 juni 2024

Dilemma Vrijdag 😎⚽

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEEigen doelpunt mag of per direct ontslag? GOAL!! Alleen wel een eigen goal. Dat is niet handig. Dit EK hebben…
AlgemeenArbeidsrechtSamantha Kranenburg
20 juni 2024

De zzp’er is volledig ingebed in de organisatie, maar toch is er geen sprake van een arbeidsovereenkomst

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEDe plannen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan stapelen zich inmiddels op. Wat de afgelopen jaren in ieder geval duidelijk is…