Skip to main content

Oeps, teveel salaris betaald. Kan je het teveel betaalde terugvorderen?!

23 maart 2022

Soms komt het voor dat een werkgever teveel salaris aan een werknemer heeft betaald. Bijvoorbeeld door een fout in de loonadministratie, een fout in de afdracht van de loonbelasting of sociale premies, omdat een looninschaling niet is toegepast of omdat een werknemer in het tweede ziektejaar niet in loon is teruggezet. Het kan om aanzienlijke bedragen gaan, met name als de situatie al jarenlang heeft geduurd. De eerste vraag die in dit soort gevallen speelt is: kan het teveel betaalde loon worden teruggevorderd?

Het juridische antwoord is: dat hangt ervan af. Het loon is onverschuldigd betaald en kan door de werkgever om die reden worden teruggevorderd. De hoofdregel is dan ook dat het onverschuldigd betaalde loon terugbetaald moet worden, of bijvoorbeeld verrekend wordt met toekomstige betalingen. Terugvordering kan echter naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. Of in strijd met het goed werkgeverschap (artikel 7:611 BW) wanneer voor de werknemer niet duidelijk hoefde te zijn dat te veel is betaald.

Deze maand oordeelde de kantonrechter Maastricht dat een ambtenaar van de Belastingdienst wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat hij teveel salaris had ontvangen. Met de werknemer was schaal F, trede 6 besproken, maar hij werd ingeschaald in schaal 10 trede 6. Dat de schriftelijke vastlegging anders was dan hetgeen was besproken had voor de werknemer al aanleiding moeten zijn om te twijfelen aan de juistheid hiervan. Maar bovendien was het gevolg dat van de ene op de andere maand salaris van de werknemer met meer dan € 1.000,00 bruto was gestegen. Een dergelijke salarisstijging is, zeker in verhouding met de hoogte van het salaris dat de werknemer tot dan ontving, zodanig spectaculair (stijging van bijna 40%) dat dit zonder meer aanleiding voor hem had moeten zijn om te twijfelen aan de juistheid van dit salaris in relatie tot hetgeen met hem reeds eerder was besproken.

Nu de werknemer wist of redelijkerwijs kon weten dat hij teveel salaris ontving, is de terugvordering van de werkgever van het teveel betaalde salaris terecht. En bovendien is de werkgever gerechtigd het salaris te wijzigen naar de correcte schaalindeling. De stelling dat dit een eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden is gaat niet op, aangezien sprake was van een evidente fout en de werknemer dat wist of redelijkerwijze kon weten.

Gepubliceerd op LinkedIn: 23 maart 2022

Nieuws & Kennis

Workshops en opleidingen
15 juni 2023

Inschrijving: WVO Event 5 oktober 2023

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEWVO Event 2023: Actualiteiten arbeidsrecht, ziekte en verzuim & sociale zekerheid Net zoals de afgelopen jaren, organiseren wij ook dit…
AlgemeenArbeidsrechtJanna van der Kamp
28 september 2023

Geen wettelijk recht op thuiswerken, moeten we nu massaal naar kantoor?

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEDe Eerste Kamer heeft dinsdag 26 september jl. het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ verworpen. Als het wetsvoorstel was…
AlgemeenAnnemarie BusseArbeidsrechtPatricia WeijmansSociale zekerheid
26 september 2023

Law Talk 84: Gebeurt er nog iets in Den Haag?

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEIn deze aflevering van Law Talk bespreken mr. Patricia Weijmans en mr. Annemarie Busse twee verschillende onderwerpen. Als eerste komt…