Skip to main content

Mijn werknemer is ziek, hoeveel loon moet ik betalen?

16 maart 2023

Wij krijgen geregeld vragen over het loon dat moet worden betaald tijdens arbeidsongeschiktheid. Welk loon tijdens arbeidsongeschiktheid moet worden doorbetaald, wordt bepaald door de wet, de cao, dan wel door afspraken tussen de werkgever en de werknemer.

Loondoorbetaling op grond van de wet

Op grond van de wet (artikel 7:629 lid 1 BW) heeft een werknemer tijdens het eerste ziektejaar recht op 70% van het loon en minimaal het minimumloon. Ook in het tweede ziektejaar heeft de werknemer recht op minimaal 70% van het loon. In het tweede ziektejaar hoeft de werkgever het loon niet meer aan te vullen tot het minimumloon. Indien het loon meer bedraagt dan het maximumdagloon (zoals bepaald in artikel 17 lid 1 Wfsv), heeft de werknemer over het meerdere wettelijk gezien geen aanspraak op 70% daarvan.

Afspraken over loondoorbetaling tijdens ziekte

In een cao, in de arbeidsovereenkomst of in bijvoorbeeld het verzuim- of personeelsreglement kan worden opgenomen dat de werknemer tijdens arbeidsongeschiktheid recht heeft op een hoger loon dan in de wet geregeld. Zo komen wij in de praktijk regelmatig tegen dat de werknemer gedurende het eerste ziektejaar recht heeft op 100% van het loon.

Loondoorbetaling bij gedeeltelijke werkhervatting

Maar wat nu als een werknemer gedeeltelijk zijn werkzaamheden hervat, welk loon is dan verschuldigd? Kort en goed, een werknemer is ziek of niet ziek. Zolang een werknemer wegens ziekte de bedongen arbeid (zowel qua werkzaamheden als qua arbeidsuren) niet (volledig) verricht, is sprake van arbeidsongeschiktheid. Dan geldt in beginsel de wettelijke regel op grond waarvan 70% loondoorbetaling plaatsvindt (tenzij in een cao of in de arbeidsovereenkomst anders is overeengekomen). Gedeeltelijke werkhervatting leidt niet tot een hogere loonaanspraak. Pas op het moment dat de werknemer de bedongen arbeid hervat in volledige omvang, heeft de werknemer weer recht op het volledige loon.

Recente uitspraak over het belang van duidelijke afspraken

Over welk loon tijdens arbeidsongeschiktheid verschuldigd is, moeten partijen duidelijke afspraken maken. In een recente kwestie bij de Rechtbank Zeeland-West Brabant waren de afspraken niet duidelijk. In de arbeidsovereenkomst van de werknemer stond over de loonbetaling tijdens ziekte: ‘Indien werknemer ongeschikt is voor het verrichten van passende/gangbare arbeid, zal werkgever gedurende de 104 weken, te rekenen vanaf de eerste dag van de ongeschiktheid, 70% van het laatst genoten dagloon aan werknemer door betalen.’ De werkneemster meende dat zij aanspraak kon maken op 70% van het laatstverdiende loon, de werkgever stelde dat slechts aanspraak gemaakt kon worden op 70% van het maximum dagloon. Uiteindelijk oordeelt de kantonrechter dat de werkneemster op basis van de tekst in de arbeidsovereenkomst mocht begrijpen dat zij tijdens ziekte 70% van het laatstverdiende loon zou krijgen. Het ligt volgens de kantonrechter niet voor de hand dat in het artikel in de arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar het maximumdagloon zoals door het UWV gehanteerd.

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

Gepubliceerd op LinkedIn, 16 maart 2023

Nieuws & Kennis

Workshops en opleidingen
15 juni 2023

Inschrijving: WVO Event 5 oktober 2023

JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEWVO Event 2023: Actualiteiten arbeidsrecht, ziekte en verzuim & sociale zekerheid Net zoals de afgelopen jaren, organiseren wij ook dit…
AlgemeenArbeidsrechtJanna van der Kamp
28 september 2023

Geen wettelijk recht op thuiswerken, moeten we nu massaal naar kantoor?

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEDe Eerste Kamer heeft dinsdag 26 september jl. het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ verworpen. Als het wetsvoorstel was…
AlgemeenAnnemarie BusseArbeidsrechtPatricia WeijmansSociale zekerheid
26 september 2023

Law Talk 84: Gebeurt er nog iets in Den Haag?

JTNDaDMlMjBzdHlsZSUzRCUyMmNvbG9yJTNBJTIwJTIzMDA4YzliJTNCJTIyJTNFJTVCcG9zdF9wdWJsaXNoZWQlNUQlM0MlMkZoMyUzRQ==JTVCc2hvd3NjYXRzJTVEIn deze aflevering van Law Talk bespreken mr. Patricia Weijmans en mr. Annemarie Busse twee verschillende onderwerpen. Als eerste komt…