Voorinschrijving: WVO Event 27 oktober 2020

Beste relatie,

In de herhaling: WVO Event 2020

In oktober 2019 hebben we voor het eerst een grootschalige bijeenkomst georganiseerd, het WVO Event. Tijdens dit Event hebben wij de deelnemers bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen in een aantal rechtsgebieden. Gezien het zeer grote aantal deelnemers en de enthousiaste reacties hebben we besloten om ook dit jaar een WVO Event te organiseren.

Wanneer en waar

Het team van WVO Advocaten nodigt u en uw medewerkers (wederom) van harte uit om op donderdag 27 oktober 2020 tijdens een ochtend- of middagssessie bijgepraat te worden over een aantal voor u interessante en actuele (juridische) onderwerpen. De bijeenkomsten vinden wederom plaats in Apeldoorn (locatie Van der Valk Hotel “De Cantharel”).

De tijden van de (identieke) sessies zijn als volgt:

Ochtend:         van 09.30 tot 12.30 uur (om 9.00 uur inloop)

Middag:           van 14.00 tot 17.00 uur (om 13.30 uur inloop)

Programma

Tijdens deze bijeenkomsten zijn wij van plan de volgende onderwerpen aan de orde te laten komen:

Actualiteiten ontslag- en arbeidsvoorwaarden

 • Reorganisatieontslag
 • Concurrentiebeding
 • Transitie- en billijke vergoeding: stand van zaken
 • I-grond

Ziekte- en arbeidsongeschiktheid

 • Corona-verzuim
 • Thuiswerken
 • Actualiteiten professionele standaarden:
  • STECR arbeidsconflicten
  • STECR arbeidstherapie
  • Standpunt taakdelegatie
  • Nieuwe probleemanalyse

Uiteraard zullen wij het programma aanpassen aan actuele onderwerpen die op dat moment spelen.

Voorinschrijving: Wij waarderen onze samenwerking. De inschrijving voor het WVO Event zal in september van start gaan. Gezien de vele aanmeldingen die we vorig jaar hebben ontvangen, en het beperkt aantal beschikbare plekken dit jaar, hebben we besloten om een aantal gewaardeerde cliënten en samenwerkingspartners uit te nodigen om zich nu al aan te melden door middel van een voorinschrijving.

Corona-maatregelen

Hoewel het corona virus nog steeds actief is, hopen wij dat het toch mogelijk is om deze bijeenkomst in fysieke vorm te kunnen laten plaatsvinden. Wij geloven namelijk dat persoonlijk contact nog altijd de beste manier is om optimaal samen te werken.

Uiteraard worden tijdens ons Event alle corona-maatregelen in acht genomen. Dit betekent dat het aantal beschikbare plekken in de zaal, helaas beperkt is, namelijk slechts 20% van de normale bezetting. Indien u zich inschrijft, dan gaan wij er vanuit dat u ook daadwerkelijk aanwezig zult zijn. Uiteraard kunt u zich ook laten vervangen door een collega. Mocht u toch onverhoopt niet kunnen komen, dan stellen wij het op prijs indien u dat zo snel mogelijk aan ons laat weten zodat we iemand anders blij kunnen maken met deelname.

Kosten

Voor u als goede samenwerkingspartner van WVO Advocaten zijn er geen kosten verbonden aan deelname aan ons Event.

Aanmelden

Via onderstaand aanmeldformulier kunt u zich opgeven. U kunt daarbij aangeven of u een voorkeur heeft voor de ochtend of de middag sessie. De indeling zal plaats vinden op basis van de volgorde van inschrijving. Mocht het dagdeel van uw keuze vol zitten, dan nemen we contact met u op of u ingedeeld wenst te worden in de andere sessie. De mogelijkheid om u via de vooraanmelding in te schrijven kan tot 15 september 2020. Daarna stellen wij de inschrijving open voor alle geïnteresseerden.

Tot slot 

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan vooral contact met ons op! Wij hopen u (opnieuw) te mogen begroeten op 27 oktober a.s.

Team WVO Advocaten

Workshops en opleidingen

8 oktober 2020

Vooraankondiging: Event WOR

8 oktober 2020

Opleiding actueel arbeidsrecht

What do you want to do ?

New mail