Vooraankondiging: Event WOR

18 januari 2020

Begin juni heeft een groep deskundigen vanuit de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) en de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) een concept Wetboek van Werk opgesteld. Hierin geven zij een nieuwe impuls aan de discussie op welke manier “werk” juridisch in onze maatschappij is ingebed en op welke manier dit juridisch kan worden vertaald in moderne wetgeving.

Workshops en opleidingen

8 oktober 2020

Vooraankondiging: Event WOR

8 oktober 2020

Opleiding actueel arbeidsrecht